Walne Zgromadzenie

WALNE ZGROMADZENIE FIRM CZŁONKOWSKICH 2021

Dla firm stowarzyszonych
Język : polski/francuski

Zapisy na wydarzenie są zamknięte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy Państwa na coroczne Walne Zgromadzenie firm członkowskich Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, które otworzy Minister Robert Tomanek.

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w formacie online (poprzez platformę ZOOM).

Spotkanie otworzy Minister Robert Tomanek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Korzystając z obecności Ministra porozmawiamy z ekspertami i Prezesami największych firm na temat wyzwań dla biznesu i gospodarki, w takich obszarach jak: transformacja energetyczna, cyfryzacja i zmiany w organizacji pracy.

Głos w dyskusji zabiorą:

- Piotr ARAK, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

- Julien DUCARROZ, Prezes Zarządu Orange Polska

- Gerard GALLET, Dyrektor Generalny Auchan Retail Polska

- Przemysław GDAŃSKI, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

- Xavier PONTONE, Prezes Zarządu Air Liquide Polska

 

Ponadto w trakcie Walnego Zgromadzenia:

  • zaprezentujemy podsumowanie działań Izby za 2020 rok
  • przedstawimy plany CCIFP na najbliższe miesiące
  • porozmawiamy o Państwa potrzebach i oczekiwaniach w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej i epidemicznej

Walne Zgromadzenie jest jednym z najważniejszych wydarzeń CCIFP, w którym udział wezmą Prezesi polskich i francuskich firm zrzeszonych w naszej organizacji. Jest to doskonały moment, by poznać plany Izby na najbliższe lata i aktywnie włączyć się w budowanie polsko-francuskiego partnerstwa.


Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału wypełniając formularz rejestracyjny

lub wskazując Państwa pełnomocnika, poprzez formularz pełnomocnictwa do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 13.00Przypominamy, że mogą być Państwo reprezentowani przez wyznaczonego pracownika Państwa firmy lub inną firmę stowarzyszoną.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!