WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CCIFP


MYSIA 3 , Ul. Mysia 3, Warszawa

Język : polski/francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia -  wyślij e-maillub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie  formularza  do dnia 9 kwietnia 2019 r. na adres  membres(@)ccifp.pl  lub faxem na numer 022 696 75 90.

***

Wybory uzupełniaj?ce do Rady CCIFP

W tym roku, zgodnie ze statutem CCIFP zostanie wybrany 1  nowy Członek Rady CCIFP  w grupie Duże Przedsiębiorstwa ( firmy członkowskie, których obroty roczne przekraczaj? 150 mln PLN).
  
Jeśli zechcieliby Państwo kandydować na członka Rady CCIFP, prosimy o przysłanie uzupełnionego formularza (dostępnego tutaj), krótkiego listu motywacyjnego wraz z życiorysem i kserokopi? dowodu osobistego zaszyfrowanym mailem wraz z hasłem dostępu w osobnej wiadomości na adres membres(@)ccifp.pl  lub poczt? w formie papierowej na adres CCIFP.  

  
Więcej informacji na temat głosowania (Statut CCIFP)  >>>

***

Po części oficjalnej zaprosimy wszystkich prezesów uczestnicz?cych w wydarzeniu na  KOKTAJL I SESJĘ NETWORKINGOWĄ, która da Państwu okazję do poznania pozostałych członków CCIFP, wymiany doświadczeń z członkostwa w Izbie, a także nawi?zania współpracy z największymi firmami francuskimi w Polsce.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!