Uroczyste śniadanie z Prezesem MEDEF, Panem Ernest - Antoine Seillière

Cena :
150 PLN + VAT

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Z okazji oficjalnej wizyty delegacji MEDEF pod przewodnictwem Prezesa, Pana Ernest - Antoine Seillière  Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce zaprasza na uroczyste śniadanie.

PROGRAM:
7.15    Otwarcie spotkania dla gości.
7.30     Powitanie zgromadzonych przez Prezesa Francuskiej Izby, p. Bruno DUTHOIT
7.35     Wyst?pienie Prezesa MEDEF p. Ernest - Antoine de SEILLIERE pod tytułem: Rozszerzenie Unii   Europejskiej a    konkurencyjność przedsiębiorstw francuskich"
7.50
     Dyskusja
9.00     Zakończenie spotkania


W spotkaniu uczestniczyc będ? czlonkowie delegacji MEDEF.

JĘZYK:   Spotkanie odbędzie się w języku francuskim

Ruch Przedsiębiorstw Francji, MEDEF, został powołany do życia 27 października 1998 roku.
Jest to organizacja skupiaj?ca 750 000 przedsiębiorstw różnej wielkości i wszystkich sektorów gospodarki (przemysł, handel, usługi) w całej Francji.  
30% jej członków zatrudnia poniżej 10 pracowników
70% jej członków zatrudnia powyżej 50 pracowników


Poprzez swoj? sieć terytorialn? i profesjonaln?, MEDEF:

  • Zapewnia promocję przedsiębiorców,
  • Ułatwia komunikację przedsiębiorcom wśród organów państwowych, mediów i w społeczeństwie,
  • Oferuje informację i wsparcie przedsiębiorcom różnych branż,
  • Reprezentuje przedsiębiorców wobec najwyższych instancji ekonomicznych i społecznych, oraz buduje - wraz ze swoimi partnerami - dialog społeczny dostosowany do wyzwań XXI wieku.

WARUNKI UCZESTNICTWA :

Zaproszenie skierowane jest jedynie do firm członkowskich. Liczba uczestników jest ściśle ograniczona. Zapisy dokonywane będ? w kolejności zgłoszeń. Francuska Izba zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości miejsc przypadaj?cych na jedn? firmę członkowsk?.


1.  Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (tylko firmy członkowskie CCIFP). Płatność niezbędna przed spotkaniem -  przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 12.06.2003)

2.   W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed spotkaniem.

3. Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!