Uregulowanie kwestii nieruchomości przed sprzedażą i optymalizacja podatkowa

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski (możemy zapewnić tłumaczenie na język francuski)

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Seminarium jest skierowane do spółek, z różnych branż, które posiadają zbędne nieruchomości, poszukują dodatkowego kapitału lub są zainteresowane optymalizacją podatkową.

>

Program spotkania :

9.30 – 9.45

Powitanie uczestników, przedstawienie prelegentów i tematu seminarium, Przedstawienie ekipy i doświadczenia White & Case
(Jolanta Kalecińska-Rossi)

9.45 - 10.15

Analiza rynku. Przykłady udanych restrukturyzacji. Przedstawienie ekipy i doświadczenia DTZ (Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Consulting&Research)

10.15 – 10.45

Przygotowanie do sprzedaży - audyt podatkowy.

Przykłady optymalizacji podatkowych (Marzena Matuszyk-Aubertin)

10.45 – 11.00

Pytania

11.00 – 11.30

Przerwa 30 min.

11.30– 12. 00

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – audyt prawny:

 • Dlaczego przeprowadzenie audytu przez sprzedaż? jest potrzebne?
 • Jakie dokumenty należy zgromadzić do audytu   i czemu one służ??
  Jak i gdzie je uzyskać?
 • Jak przygotować dokumenty do audytowania, aby skrócić okres audytu i usprawnić jego przebieg? (VDR, dokumenty do wgl?du, wersje elektroniczne) (Robert Gorbaszewicz, Kamila Przepieść)

12.00 – 13.00

Najczęstsze problemy prawne do uregulowania przed sprzedaż? i sposoby ich regulacji na przykładach:

 • Brak aktualnych wpisów w rejestrze gruntów, księdze wieczystej
 • Nieujawnienie budynków w kartotece budynków
 • Brak dokumentacji technicznej i brak praw autorskich do projektu architektonicznego
 • Brak planu zagospodarowania przestrzennego- trudności przy określeniu wartości nieruchomości gruntowych
 • Wady prawne, np. nieważność nabycia nieruchomości bez zezwolenia MSWiA, nabycie od osoby fizycznej bez zgody małżonka
 • Brak pozwolenia na użytkowanie
 • Roszczenia osób trzecich do nieruchomości (Katarzyna Czwartosz Paulina Pawłowska, Jan Adamus)

13. 00- 13.30

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - audyt techniczny i wycena nieruchomości (Piotr Goździewicz, Dyrektor w Dziale Capital Markets, DTZ, 20 min.)

Przygotowanie części nieruchomości do sprzedaży.

 • Podział budynków
 • Wspólna infrastruktura techniczna i wzajemne służebności, regulacje wjazdów i wyjazdów do nieruchomości po podziale. (Katarzyna Czwartosz 10 min )

13.30- 13.40

Pytania

Seminarium jest skierowane do spółek, z różnych branż, które posiadaj? zbędne nieruchomości, poszukuj? dodatkowego kapitału lub s? zainteresowane optymalizacj? podatkow?.

W trakcie seminarium DTZ i White & Case przedstawi? aktualn? sytuację na rynku nieruchomości i przykłady restrukturyzacji nieruchomości, proces przygotowania sprzedaży nieruchomości, pocz?wszy od zgromadzenia niezbędnych dokumentów, poprzez audyt stanu prawnego nieruchomości, aż do usunięcia wszelkich przeszkód prawnych, które mogłyby opóźnić sprzedaż nieruchomości lub doprowadzić do obniżenia ceny za nieruchomość.
White & Case przedstawi ponadto przykłady optymalizacji podatkowej, np. jak ograniczyć skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wynikaj?ce np. z jej niskiej wartości w księgach handlowych.

Partner merytoryczny :

Spotkanie nie będzie niestety dostępne dla pracowników innych Kancelarii Prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!