Transakcje wielostronne


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Niejednokrotnie prawidłowe rozliczenie transakcji, w których uczestniczy kilka podmiotów z różnych krajów, nastręcza sporo problemów praktycznych.
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie zasad rozpoznawania rodzaju transakcji wielostronnej w obrocie międzynarodowym dla celów podatku VAT (transakcja ruchoma, transakcja nieruchoma, transakcja łańcuchowa) oraz rozliczania podatku VAT, w tym sposobu dokumentowania takich transakcji. W szkoleniu nacisk zostanie położony na aspekty praktyczne oraz najnowsze orzecznictwo s?dów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz praktykę organów podatkowych.

Adresatami szkolenia s? w szczególności:
- kierownicy i pracownicy działów finansowo – księgowych;
- osoby zajmuj?ce się przygotowaniem dokumentacji w zakresie rozliczania transakcji międzynarodowych;
- osoby odpowiedzialne za rozliczanie podatku VAT w zakresie transakcji międzynarodowych.

Program szkolenia:

  • Zasady dotycz?ce opodatkowania transakcji zagranicznych;
  • Znaczenie reguł INCOTERMS dla opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych;
  • Określenie miejsca dostawy na gruncie podatku VAT;
  • Szczególna procedura dla transakcji trójstronnych;
  • Rozliczanie transakcji łańcuchowych dokonywanych na terytorium Wspólnoty;
  • Rozliczanie transakcji łańcuchowych gdy jeden z podmiotów jest firma spoza UE;
  • Przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi krajami UE i krajami trzecimi - schematy opodatkowania;
  • Rozpoznawanie dostawy ruchomej.

Osoba prowadz?ca

Agata Nieżychowska, doradca podatkowy, Tax Director w Accace

Agata Nieżychowska jest doradc? podatkowym z ponad 15-letnim doświadczeniem zdobytym w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki oraz w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym m.in. dla podmiotów z sektora IT oraz mediów i reklamy. Prowadziła liczne projekty optymalizacji podatkowej, w tym dot. rozliczeń na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!