Tnij koszty! Twórz etaty! - Urząd Pracy m.st. Warszawy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawią instrumenty wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiające m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach.

 

>

Na tym bezpłatnym spotkaniu przedsiębiorcy dowiedz? się w jaki sposób można uzyskać:

  • refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • refundację kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawności? ze środków PFRON.

Zaprezentowane zostan? korzyści wynikaj?ce z organizacji staży umożliwiaj?cych pracodawcy przygotowanie kandydata do wykonywania zadań w firmie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Uczestnicy spotkania dowiedz? się również w jaki sposób mog? pozyskać kandydatów przeszkolonych zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne kwalifikacje zawodowe.

Prezentowane zagadnienia stanowi? kompendium wiedzy na temat możliwości współpracy przedstawicieli biznesu z publicznymi służbami zatrudnienia.

Do kogo skierowane jest spotkanie :

Spotkanie przeznaczone jest dla kadry zarz?dzaj?cej oraz przedstawicieli działów HR firm członkowskich Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Spotkanie trwać będzie ok. 2 h i odbędzie się w języku polskim .

Prelegenci :

Magdalena Fic - Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy,

Piotr Kłosowski - Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy,

Bartłomiej Nowak - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Partner :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!