Komitety  •  Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Energia i Środowisko

Think Tank dla Klimatu

Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa
See on map

Język :
angielski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Udział w wydarzeniu tylko na zaproszenie.

Spotkanie dla firm z sektora energetycznego.

Passé

L'événement est terminé.

Udział w spotkaniu tylko na imienne zaproszenie. Dziękujemy za zrozumienie.

Kwestie związane z transformacją energetyczną i klimatem znajdują się w centrum zainteresowania firm członkowskich CCIFP. Dlatego chcielibyśmy zainicjować nowy cykl spotkań dla prezesów firm energetycznych, którzy chcą stworzyć platformę do wymiany poglądów na temat zielonej transformacji przedsiębiorstw.

Podczas pierwszego spotkania gościem specjalnym będzie Szymon Żółciński, Partner w zespole Biznes i Innowacje w CRIDO. Specjalizuje się we wparciu firm w rozwoju i wdrażaniu innowacji, a także w pozyskiwaniu finansowania. Zaprezentuje przegląd dostępnych środków na transformację energetyczną w Polsce i w Unii Europejskiej, podzielonych wg specyficznych źródeł energii.

 

Poniżej program:

Gospodarka stoi dziś przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest konieczność transformacji energetycznej. Wielką szansę na wsparcie dla przedsiębiorstw w tym procesie będą stanowić w najbliższych latach fundusze europejskie, z których znaczna część zostanie przeznaczona na ten cel. Dlatego tworzymy miejsce do inspiracji, wymiany wiedzy i doświadczeń dla firm, które mają aspiracje, aby ubiegać się o wsparcie na realizację projektów. Podczas spotkania omówimy kluczowe obszary wsparcia projektów prośrodowiskowych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027:

  1. Odnawialne źródła energii
  2. Efektywność energetyczna
  3. Ciepłownictwo
  4. Sieci energetyczne
  5. Projekty wodorowe
  6. Innowacje
  7. Projekty badawczo-rozwojowe

 

O inicjatywie Think tank dla klimatu:

Naszym celem jest dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie dialogu i tworzenie platformy wymiany wiedzy. Posiedzenia będą organizowane wokół konkretnych tematów ważnych dla członków komitetu, a każdy uczestnik zostanie zaproszony do zabrania głosu.

 

Think Tank jest przeznaczony dla szefów i członków zarządów firm stowarzyszonych z sektora energetycznego, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!