Tendencje na rynku pracy

Cena :
900 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1350 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Rynek pracy na świecie i Polsce zmienia się na naszych oczach. Kryzys gospodarczy, zmiany demograficzne, nowoczesne trendy i tendencje w rekrutacji wpływaj? na duż? dynamikę tego rynku. Poruszanie się po współczesnym rynku pracy może powodować wiele trudności, dlatego podejmowanie decyzji opartych na sprawdzonych, rzetelnych źródłach, które wskaż? kilka wariantów możliwych rozwi?zań pozwoli na zmniejszenie ryzyka zwi?zanego z zarz?dzaniem kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach.  

Więcej o badaniach  nt. rynku pracy >>>  

Dlaczego warto uczestniczyć?

Naszym celem jest refleksja nad wynikami badań rynku pracy. III edycja konferencji służyć będzie   m.in. analizie zmieniaj?cych się prognoz zatrudnienia w kolejnych kwartałach 2008 r. oraz prognozom na pierwszy kwartał roku 2009 w Polsce, w poszczególnych regionach i sektorach.

Uczestnicy konferencji będ? mieli okazję, aby zaczerpn?ć kilka pomysłów, na to jak lepiej przygotować się na niedostatek talentów na rynku pracy. Powiemy o tym, jakie zawody s? najbardziej poszukiwane na rynku polskim i rynkach światowych. Poruszona zostanie także kwestia mobilności zawodowej oraz starzej?cego się społeczeństwa, odpływu   kapitału wiedzy pracowników w wieku emerytalnym oraz przedstawione sposoby przeciwdziałania utracie talentów.    

Grupa docelowa:

Dyrektorzy HR, dyrektorzy generalni. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat kształtowania się rynku pracy.    

Ramowy program:

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 09:45

Trendy i tendencje na rynku pracy – powitanie słowo wstępu

  

09:45 – 10:00

Ewolucja i potencjał francuskich inwestorów  na polskim rynku pracy.

Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalny CCIFP

10:00 – 11:00

Zarys sytuacji gospodarczej w Polsce w kontekście rynku pracy. Perspektywy zatrudnianiu dla I kwartału 2009 dla Polski i świata oraz wyniki mijaj?cego roku.

Iwona Janas, Dyrektor GeneralnyManpower  

  

11:00 – 11:20

Struktura zatrudnienia oraz aktualna sytuacja na rynku pracy na przykładzie woj. Mazowieckiego

Maria Szarpak,Wojewódzki Urz?d Pracy

  

11:20 – 11:35

Przerwa kawowa

11:35 – 12:20

Niedobór talentów na rynku pracy. Najbardziej poszukiwane zawody – Polska i świat. Pracownicy bez granic – migracje zawodowe.

Leszek Kurycyn, Dyrektor Operacyjny Manpower Professional

  

12:20 – 13:00

Rynek pracy w Polsce - potencjał rekrutacyjny polskiego Internetu

dr Dorota Bachman, GazetaPraca.pl

13:00 – 13:45

Przerwa obiadowa

13:45 – 14:15

Nowe spojrzenie na pracowników 50+

Katarzyna Daniek, Dyrektor RegionalnyManpower

14:15 – 14:30

Kondycja psychiczna pracowników w Polsce w kontekście kryzysu

Iwona Centka, Wyższa Szkoła Zarz?dzania Personelem  

14:30 – 14:45

Przerwa kawowa

  

14:45 – 15:05

Nowoczesne spojrzenie na pracę – trendy w typach zawieranych umów

Ewa Kozioł-Br?czkowska, Romuald Jacek Merski, Jakub Jurasz, Kancelaria Merski

  

15:05 – 15:35

Barometr HR: Nowe role działu personalnego w organizacji

Bartosz Kozłowski, Konsultant ds. Analiz, Benefactor

  

15:35 – 16:20

Panel dyskusyjny na temat: Tendencje na rynku pracy w kontekście zmian i kryzysu gospodarczego

Paneliści: Leszek Kurycyn Manpower, dr Dorota Bachman GazetaPraca.pl, Iwona Centka Wyższa Szkoła Zarz?dzania Personelem, Beata Molska - Dyrektor ds Presonalnych Coface Poland; Ewa Kostyra - TP SA.

16:20 – 16:40

16:40 - 16:45

Pytania i odpowiedzi

Zakończenie konferencji

 

Prelegenci >>>

Partnerzy konferencji:

  http://www.manpower.pl/             http://www.gazetapraca.pl/

http://www.manpower.pl

Cena za udział w konferencji obejmuje prelekcję, materiały, przerwę kawow? oraz lunch.  

Konferencja odbędzie się w języku polskim.  Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.  

"Warunki płatności i uczestniczenia w konferencji" do pobrania na dole strony.

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin