Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010

Cena :
Wydarzenie bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

W roku 2010 CCIFP stała się oficjalnym partnerem Targów Pracy i Przedsiębiorczości, które rokrocznie organizowane s? przez Urz?d Pracy m. st. Warszawa. Targi odbęd? się 13 października w Pałacu Kultury i Nauki. W ramach alejki CCIFP zarezerwowaliśmy 30 bezpłatnych standów, aby zaznaczyć siln? obecność firm stowarzyszonych we Francuskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej.

TARGI PRACY 2010

Data:                                                    13 PAŹDZIERNIKA 2010

Miejsce:                                            PKiN, WARSZAWA

Alejka CCIFP:                             30 miejsc zarezerwowanych dla firm stowarzyszonych

Uczestnictwo:                          BEZPŁATNE (wył?cznie oferty pracy na terenie Polski)

Firmy stowarzyszone w CCIFP s? doskonałym przykładem przedsiębiorstw inwestuj?cych w rozwój zasobów ludzkich, pokazuj?c tym samym, że pracownicy stanowi? realn? wartość firmy w d?żeniu do jej zrównoważonego rozwoju.

Kampania medialna o targach skierowana będzie przede wszystkim do biur karier uniwersytetów i uczelni wyższych w Polsce w najważniejszych dziedzinach: handel, informatyka, hotelarstwo i gastronomia, finanse i bankowość, przemysł, doradztwo prawne, budownictwo, itp.

Organizatorzy Targów Pracy:  Urz?d m.st. Warszawy, Urz?d Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urz?d Pracy w Warszawie, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oraz Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Partnerzy Targów Pracy:  Francuska Izba Przemysłowo Handlowa w Polsce, Monster Worldwide Polska, Louvre Hotels, Med-Expert.  

UCZESTNICTWO W TARGACH PRACY TO:

  • KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCÓW INWESTUJĄCYCH W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • PRZEDSTAWIENIE OFERT PRACY PRZEDSIĘBIORSTW FRANCUSKICH I POLSKICH W POLSCE
  • MOŻLIWOŚCI BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU ZE STUDENTAMI I ABSOLWENTAMI POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH I UNIWERSYTETÓW.
  • PROMOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

POLECAMY RÓWNIEŻ:

Konferencja na temat szkolnictwa ustawicznego

Organizacji targów towarzyszyć będzie konferencja poświęcona szkolnictwu ustawicznemu. Jest to wyj?tkowa okazja aby przedstawić przedstawicielom władz lokalnych, ministerstw, instytucji oraz dyrektorom szkół i uczelni wyższych doświadczenie Państwa firmy w tym zakresie.
Więcej informacji >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!