Szkolenie Rozwój kompetencji

Szkolenie online: Nonviolent Communication

Język :
polski

Cena : Cena dla firm stowarzyszonych: 549 zł + VAT
Cena dla pozostałych firm: 749 zł +VAT

Osobom, które anulują swój udział w szkoleniu do 5 dni roboczych przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni roboczych przed szkoleniem, koszty nie są zwracane.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na szkolenie rozwojowe w CCIFP! Jak wchodzić w dialog? Budować zaufanie i klimat współpracy, a przez to zwiększać efektywność pracy?

Cele warsztatu:

 • Budowanie klimatu dialogu, współpracy i zaufania, co w efekcie przynosi większą efektywność pracy;
 • Otwartość w zgłaszaniu problemów i szukaniu rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich;
 • Gotowość do udzielania wzajemnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
 • Wzrost poczucia wartości każdego pracownika
 • Profilaktyka sytuacji konfliktowych i gotowość do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w przyszłości.

 

PROGRAM WARSZTATU:

Moduł I

Nonviolent communication (NVC)

 • Jak właściwie dopasować system i procesy do pracownika, tak aby wyzbyć się subiektywnej oceny?
 • Jak budować otwartą komunikację, która doda pracownikom odwagi i ułatwi zgłaszanie popełnianych błędów?
 • Język reaktywny vs język proaktywny

Jak „żyrafy transformują z szakali”?
Metoda „4 uszu” czyli jak ujarzmić agresję?
Ćwiczenia

Czas: 1,5 godziny

 

Moduł II
NVC i NBC
Jakie są skuteczne techniki zarządzania w ramach tych kultur

 • Założenia i wyzwania jakie stoją przed kadrą menedżerską w procesie kształtowania kultury organizacyjnej
 • Model tzw. konstruktywnej krytyki
 • Model przezwyciężania wewnętrznego idea killera.
 • Modele odraczania błyskawicznych osądów typu:

o „to się u nas nie sprawdzi”,
o „to zbyt drogie rozwiązania” etc.

 • odróżnianie spostrzeżeń od ocen i co to daje w firmie?
 • wyrażanie uczuć i emocji poprzez branie za nie odpowiedzialności
 • dostrzeganie ukrytych za uczuciami zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzeb czyli dlaczego warto „słyszeć to czego nie wypowiedział Twój rozmówca?!
 • wyrażanie próśb o konkretne działanie w sposób akceptujący odmowę czyli bądź odpowiedzialny i skuteczny

Podczas tego modułu uczestnicy wzmocnią takie kompetencje, jak:

 • udzielanie konstruktywnej krytyki,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • określanie ścieżek i kryteriów sukcesu a także korygowanie błędów

Czas: 2,5 h


Moduł III
Innowacyjny Feedback. Feedback kontra Fedforward.

 • Przypomnienie czym jest feedback i jak go definiujemy. Przypomnienie różnic między rozmową ewaluacyjną a informacją zwrotną „ad-hoc”.
 • Określenie podstawowych filarów rzetelnego feedbacku (fakty / zachowania / komunikat JA)
 • Różnice między feedbackiem a feedforwardem
 • Jak prawidłowo stosować feedforward

Czas: 2,5 h
 

Partner merytoryczny:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!