Sprzedaż przez Internet a ochrona konsumentów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Sprzedaż internetowa jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznych i perspektywicznych branż. Równocześnie, prowadzenie handlu w Internecie wymaga od przedsiębiorców ciągłego dostosowywania swojej działalności do coraz bardziej rygorystycznych i szczegółowych regulacji związanych z ochroną konsumentów.

 

>

Wszystkich zainteresowanych tym, jak prowadzić e-sprzedaż zgodnie z prawem, CCIFP zaprasza na spotkanie Klubu Handlowca „Sprzedaż przez Internet a ochrona konsumentów”, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2013 r.

Udział w spotkaniu będzie doskonał? okazj?, aby odpowiedzieć na pytania nurtuj?ce przedstawicieli branży e-commerce: jakie konsekwencje niesie ze sob? wejście w życie nowej dyrektywy konsumenckiej? Jak zgodnie z prawem organizować promocje i inne działania marketingowe w stosunkach z konsumentami? Jakich klauzul umownych i zapisów w regulaminach należy unikać? Nasi eksperci opowiedz? o najistotniejszych wymogach prawa konsumenckiego i konsekwencjach zwi?zanych z jego nieprzestrzeganiem.

Spotkanie jest skierowane do kadry kierowniczej, dyrektorów handlowych, dyrektorów marketingu, osób odpowiedzialnych za rozwój sklepów internetowych, compliance oficerów. Udziału w wydarzeniu będzie cennym doświadczeniem zarówno dla przedstawicieli firm, które od lat prowadz? sprzedaż elektroniczn?, jak i tych, które dopiero planuj? podj?ć działania w tym kanale dystrybucji.

Program spotkania obejmuje:

  • Nowa dyrektywa konsumencka – co zmieni w e-commerce?
  • Klauzule abuzywne w umowach konsumenckich
  • Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam)
  • Regulacje konsumenckie i promocja w e-commerce
  • Konsekwencje nieprzestrzegania reguł prawa konsumenckiego

Prelegent :

Joanna Affre, adwokat, Partner Zarz?dzaj?ca Accreo Legal  

Od ponad 10 lat specjalizuje się w  szeroko rozumianym prawie konkurencji.

Doradza klientom z  branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz   sektorów mediów   i   reklamy, a   także prawa bankowego w  zakresie  kształtowania polityki dystrybucyjnej,  przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i  nadużywaniu pozycji dominuj?cej, fuzji i  przejęć, prawa konsumenckiego, a  także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W  tym zakresie prowadzi audyty i  szkolenia dla przedsiębiorców, a  także reprezentuje klientów zarówno w  postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak  i s?dami.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  studiów podyplomowych z  zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i  prawa konkurencji (King's College, Londyn, Wielka Brytania).

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!