Spotkanie z Uniwersytetem Warszawskim - Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Uniwersytet Warszawski organizuje Giełdę Współpracy w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.

Wydarzenie odbędzie się 25 października 2017 r. o godz. 10:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w Sali Wystawowej.
  
O projekcie :
W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków     humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu doświadczonych promotorów będ? przygotowywać prace licencjackie i magisterskie, odpowiadaj?ce na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarz?dowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu oraz podniesienie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów.
  
Więcej informacji na stronie: http://biurokarier.uw.edu.pl/innohuman
  
Cele Giełdy Współpracy:
•       Prezentacja oferty nauk humanistyczno-społecznych w zakresie współpracy przy aplikacyjnych pracach dyplomowych;
•       Prezentacje przykładów najlepszych praktyk współpracy Uniwersytetu z partnerami zewnętrznymi w zakresie aplikacyjnych prac dyplomowych;
•       Nawi?zanie współpracy między partnerami a przedstawicielami 6 wydziałów:
- Artes Liberales;
- Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
- Filozofii i Socjologii.
- Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
- Polonistyki;
- Psychologii.
  
Mamy nadzieję, iż udział w wydarzeniu umożliwi Państwu nawi?zanie współpracy z naukowcami, dzięki której zyskaj? Państwo innowacyjne rozwi?zania dla wyzwań, z którymi mierz? się w swojej branży. Prosimy też o przekazanie informacji potencjalnie zainteresowanym członkom izby.
  
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie oraz programem wydarzenia >>>Giełda Współpracy - program

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmujemy do 23.10.2017 r. wł?cznie przez formularz rejestracyjny >>>   Rejestracja

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!