Spotkanie z Uczelnią : Kolegium Europejskie w Natolinie


College of Europe, Natolin Campus, Nowoursynowska 84, Warszawa

Język : angielski (francuski i polski dodatkowo)

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapraszamy Państwa na spotkanie z przedstawicielami Kadry oraz studentami Kolegium  Europejskiego w Natolinie, Uczelni prowadz?cej podyplomowe studia europejskie.

Kolegium Europejskie (centrala w Belgii oraz oddział w Warszawie-Natolinie) powstało w odpowiedzi na rosn?ce zapotrzebowanie na kadry instytucji Unii europejskiej.

Część studentów tej Uczelni faktycznie wybiera nadal ścieżkę europejskich instytucji publicznych. Niemniej jednak od 2-3 lat obserwujemy rosn?ce zainteresowanie absolwentów Uczelni karier? w sektorze prywatnym, głównie w obszarach :

  • Prawo
  • Stosunki międzynarodowe
  • Zarz?dzanie
  • Ekonomia

Z tego względu chcielibyśmy móc zaproponować naszym firmom stowarzyszonym o profilu, który odpowiada profilowi uczelni i studentów nawi?zanie z nimi partnerstwa.

Partnerstwo takie może polegać na patronowaniu pracy dyplomowej oraz przyjęciu takiego biznesowego studenta na 2-miesięczny płatny staż w okresie letnim 2018 roku.

Wykresy obrazuj?ce profile zawodowe z których wywodz? się lub na których skupiaj? się tegoroczni studenci Uczelni oraz ich profile narodowościowe –

znajd? Państwo tutaj >>> College of Europe, Natolin (2017-2018)_Students

Mam nadzieję, że te dane pozwol? Państwu wyobrazić sobie przekrój grupy.

W tym roku mamy na Uczelni aż 24 studentów z Francji, co stanowi najsilniejsz? grupę narodowościow?.

Spotkanie firm ze studentami zainteresowanymi sektorem prywatnym odbędzie się 27   lutego 2018 r. (10.30 – 14.30, w tym lunch dla przedstawicieli firm i władz Uczelni) na terenie Uczelni (ul. Nowoursynowska 84, Warszawa).

Program spotkania:

10:30 -   11:15 Powitanie uczestników spotkania oraz prezentacja profilu uczelni i studentów, w tym również krótki spacer po terenie Campusa (Łukasz Dobromirski, Dyrektor ds. Studentów)
11.20 Spotkanie ze studentami
11.20 - 11.30 Przywitanie studentów przez przedstawiciela Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)
11:30 – 12:00 Prezentacje firm zrzeszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej zainteresowanych współprac? ze studentami Kolegium Europejskiego w Natolinie (nakreślenie profilu firmy, możliwości współpracy w formie patronowania pracy dyplomowej, stażu lub zatrudnienia, pokazanie potencjalnych ścieżek kariery, itp.)
12:00 – 12:45 Dyskusja między przedstawicielami firm a studentami zainteresowanymi zaangażowaniem się w działalność danej firmy (moderator dyskusji : Łukasz Dobromirski oraz przedstawiciel CCIFP)
12:45 – 14:15 Lunch z przedstawicielami Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zrzeszonymi firmami oraz przedstawicielami Kolegium Europejskiego w Natolinie (Łukasz Dobromirski, Prof. Georges Mink)

Zainteresowane firmy zachęcamy się do zgłaszania się do udziału w spotkaniu, ale również do przygotowania wyst?pienia na temat firmy.

Ze względu na międzynarodowy profil studentów, spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu będ? Państwo mogli znaleźć wśród studentów Kolegium Europejskiego w Natolinie wyj?tkowe biznesowe osobowości.

Więcej informacji o profilu Uczelni znajd? Państwo na stronie: https://www.coleuropenatolin.eu/pl/

  

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!