Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Zarządzanie

Spotkanie z Prezesem UOKIK 7/12/2022

Siedziba Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Al. Jerozolimskie 93, 02-001, Warszawa
See on map

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne i skierowane do firm płacących składkę standard lub wyższą.

Spotkanie zamknięte dla firm doradczych. 

Passé

L'événement est terminé.

Spotkanie z Tomaszem Chróstnym, Prezesem UOKIK  odnośnie aktualnych wyzwań biznesu w zakresie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Chróstnym, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnośnie aktualnych wyzwań biznesu w zakresie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów.

Ostatni czas był dla przedsiębiorców trudny, ale również szalenie ważny. Procesy zw. z cyfryzacją bardzo przyspieszyły, zmieniły się oczekiwania konsumentów a jednocześnie wzrosła potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa danych i interesu, co raz bardziej świadomego już, konsumenta. Ponadto w tym roku i w najbliższych latach przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z istotnymi zmianami przepisów w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów.

Spotkanie ma na celu rozmowę na temat aktualnych wyzwań biznesu oraz priorytetów Pana Prezesa, która umożliwi lepsze zrozumienie i wspólne poszukanie odpowiedzi na dzisiejsze wyzwania.

 

Podczas spotkania chcemy skupić się m.in. na tematach, takich jak:

  • Ocena funkcjonowania programów Compliance i ich wpływ na obniżenie kar
  • Wertykalne porozumienia w sprawie ustalania cen odsprzedaży (RPM) oraz stanowisko UOKiK co do karania dystrybutorów  za zgodę na umowy narzucone przez dostawców
  • Leniency – czyli „konkurencyjny"  świadek koronny
  • Zatory płatnicze – podejście do bieżących postępowań oraz do dalszego stosowania ustawy po jej nowelizacji
  • Greenwashing
  • Kontrole i przeszukania w sprawach ZIK
  • Praktyka w zakresie składania wniosków o decyzje zobowiązaniowe – w szczególności w sprawach ZIK (w tym sytuacja banków)
  • Sygnały z rynku i odbiór wytycznych dotyczących współpracy z influencerami

Zaproszenie kierujemy dla przedstawicieli biznesu na stanowiskach zarządzających. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy jednego przedstawiciela z firmy.

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. 

Spotkanie zamknięte dla firm doradczych. 

Regulamin komitetów dostępny jest: TUTAJ

 

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!