Spotkanie sektora rolno-spożywczego

Siedziba CCIFP, Pl. Trzech Krzyży 18, Warszawa
See on map

Cena : bezpłatne

Passé

L'événement est terminé.

>

"Zarz?dzanie ryzykiem pogodowym w sektorze rolno-spożywczym"

oraz

"Szanse i zagrożenia dla sektora rolno-spożywczego w Unii Europejskiej"

Rozwinięcie tematów:  

Okazuje się, że istnieje korelacja pomiędzy wysokości? sprzedaży produktów spożywczych takich jak lody, woda, napoje czy piwo, a warunkami pogodowymi. Zagadnienie to dotyczy zarówno samych producentów czy eksporterów żywności, jak i dystrybutorów i handlowców. Czy istnieje możliwość zminimalizowania ryzyka finansowego zwi?zanego z wahaniami sprzedaży uzależnionej od temeratury, deszczu oraz mrozu nie ograniczaj?ca się do ubezpieczenia sensu stricto?

Na to pytanie postara się odpowiedzieć prelegent spotkania Chris Collins z   Rabobank w Londynie.

http://www.rabobank.pl/u235/navi/116

"Wejście Polski do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla sektora rolno-spożywczego"


  - Czy polskie produkty rolno-spożywcze maj? szansę zaistnieć na lokalnych   rynkach krajów UE?  
  - Co jest warunkiem niezbędnym do wprowadzenia polskich produktów / usług   na rynki krajów UE?  
  - Czy rynkowi polskiemu grozi zalew konkurencyjnymi produktami z krajów UE?

Do tych problemów ustosunkuje się Magdalena Zasiewska, z Zespółu Międzynarodowego Prawa Podatkowego Ernst &YoungMapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!