Specjalne Strefy Ekonomiczne – zmiany, korzyści, podatkowe aspekty korzystania ze zwolnienia

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
angielski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

W lipcu br. wydłużono okres funkcjonowania Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) do końca 2026 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący działalność lub planujący rozpocząć działalność na terenie SSE będą mogli korzystać ze zwolnienia z podatku CIT jeszcze przynajmniej przez 13 lat. Jednocześnie od 1 lipca 2014 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pomocy regionalnej, które zmieniają warunki udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, w tym także zwolnień podatkowych w SSE.

>

W jaki sposób pozyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE? W jaki sposób obj?ć statusem SSE grunt należ?cy do Spółki? Dlaczego warto uzyskać zezwolenie przed dniem 1 lipca 2014 roku? Jakie konsekwencje dla przedsiębiorców korzystaj?cych ze zwolnienia podatkowego w SEE będ? miały planowane zmiany w przepisach? Jakie istotne kwestie podatkowe mog? pojawić się w trakcie prowadzenia działalności w SSE?

Odpowiedź na te pytania uzyskaj? Państwo podczas seminarium pt. „Specjalne Strefy Ekonomiczne –zmiany, korzyści, podatkowe aspekty korzystania ze zwolnienia”, organizowanego przez Francusk? Izbę Przemysłowo-Handlow? we współpracy z firm? doradcz? Crido Taxand.

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium?

W trakcie spotkania:

  • przedstawimy korzyści zwi?zane z działalności? w SSE;
  • omówimy procedurę uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE;
  • omówimy zmiany w przepisach prawnych reguluj?cych funkcjonowanie SSE w Polsce;
  • zaprezentujemy dlaczego warto ubiegać się o zezwolenie na dotychczasowych zasadach;
  • omówimy zasady opodatkowania podmiotu prowadz?cego działalność w SSE, w tym:

-         możliwość rozliczania strat;

-         czynności restrukturyzacyjne z udziałem podmiotów prowadz?cych działalność w SSE;

-         w?tpliwości zwi?zane z rozliczaniem transakcji finansowych;

-        możliwości optymalizacji maj?cej na celu maksymalizację wykorzystania puli zwolnienia z PDOP.

Ponadto w programie przewidziano indywidualne konsultacje na zakończenie seminarium.

Seminarium skierowane jest do:

Członków Zarz?du Spółek, Dyrektorów Finansowych, Głównych Księgowych, Dyrektorów ds. Inwestycji.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim

Prowadz?cy :

Szymon Żółciński - Partner, Dział Doradztwa Europejskiego (EAST)

W Zespole Doradztwa Europejskiego EAST pracuje od listopada 2005 r. Szymon posiada doświadczenie w zakresie zagadnień zwi?zanych z ubieganiem się o środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych.

Szymon zdobywał doświadczenie praktyczne w Biurze Rozliczeń Międzynarodowych oraz od września 2004 r. w Dziale Doradztwa Europejskiego Ernst & Young.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Metody Ilościowe, Systemy Informacyjne, stypendysta Uniwersytetu Linkoping w Szwecji.

Szymon brał udział w tworzeniu raportów, analiz i publikacji z zakresu pomocy państwa i funduszy europejskich m. in. dla Harvard Business Review, Nowego Przemysłu oraz C.H. Beck.

Anna Zaleska - Manager, Dział Doradztwa Europejskiego (EAST)

W Zespole EAST od sierpnia 2007 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na realizację innowacyjnych inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych, projektów zwi?zanych z utworzeniem centrów usług nowoczesnych, a także w pozyskiwaniu pomocy w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Administracja (specjalizacja: Administracja Gospodarcza) oraz Podyplomowego Studium Zarz?dzania Finansami Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej. Posiada certyfikat zarz?dzania projektami PRINCE2. Jest autork? artykułów o tematyce zwi?zanej z procesem pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków pomocy publicznej, a także procesem rozliczania dofinansowanych projektów m.in. dla magazynu Fundusze Europejskie, miesięcznika Forbes i dziennika „Rzeczpospolita”.

Agnieszka Wnuk - Manager, Dział Doradztwa Podatkowego (TAX)

Agnieszka jest doradc? podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Doradzała w krajowych i międzynarodowych restrukturyzacjach i transakcjach.

Karierę doradcy podatkowego rozpoczęła w 2008 r. w firmie doradczej z tzw. „Wielkiej Czwórki”.   W 2012 r. doł?czyła do zespołu podatkowego firmy Accreo Taxand, działaj?cej od marca 2013 roku pod nazw? Crido Taxand.

Jest absolwentk? studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. W ramach programu Erasmus studiowała na Universite des Sciences Sociales w Tuluzie, m.in. międzynarodowe prawo podatkowe.  

Autorka publikacji w prasie fachowej oraz komentarzy w mediach codziennych.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!