Śniadanie małych i średnich przedsiębiorstw z Przewodniczącym ACFCI, Panem Jean-François BERNARDIN

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Śniadanie zorganizowane zostanie w ramach oficjalnej wizyty w Polsce Przewodnicz?cego Zwi?zku Francuskich Izb Gospodarczych ACFCI, Pana Jean-François BERNARDIN. Zapraszamy w szczególności przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych we Francuskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej. Celem spotkania jest omówienie zasad współpracy polskiej i francuskiej przedsiębiorczości oraz roli, jak? w procesie nawi?zywania kontaktów gospodarczych odgrywaj? izby regionalne i narodowe.

Gościem specjalnym spotkania będzie Irena HERBST, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!