Skąd brać nowych klientów? - odwieczna zmora handlowców, czyli bliżej o prospectingu

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Poszukiwanie klientów jest integraln? części? pracy każdego handlowca. W trakcie tego procesu handlowcy często spotykaj? się z następuj?cymi wyzwaniami:

  • Niepokój zwi?zany z wysokimi celami sprzedażowymi. „Nie wiem, sk?d mam wzi?ć nowych klientów?”
  • Trudność w znalezieniu i „dobiciu” się do decydentów.
  • Bariera w rozwijaniu kontaktów z nowymi klientami – traktuj?cymi sprzedawcę jak zło konieczne.
  • Niechęć do inicjowania nowych kontaktów przez telefon. Klienci maj? dość natrętnych telemarketerów.
  • Wszyscy na około powtarzaj? ci?gle „nie, dziękuję”, „nie mam czasu”, „nie ma Pana Dyrektora”, „proszę przesłać ofertę mailem”, „proszę o telefon później”?

W trakcie warsztatu szkoleniowego podzielimy się wiedz? i zasadami pracy prospectingowej wg metody Sandler Training ?. Zajmiemy się następuj?cymi zagadnieniami:

  • jak ustalić własny, skuteczny system prospektingowy;
  • jak w nietypowy sposób inicjować nowe kontakty z potencjalnymi klientami;
  • jak spowodować, żeby Twoi klienci sami szukali dla Ciebie nowych klientów;
  • wykorzystywanie LinkedIn do poszukiwania nowych klientów.

Do kogo skierowane s? warsztaty ?

Do udziału w warsztacie w szczególności zapraszamy osoby odpowiedzialne za zarz?dzanie sprzedaż? w firmie : właścicieli, prezesów, członków zarz?du, dyrektorów sprzedaży, przedstawicieli handlowych i innych pracowników sił sprzedaży, itp.


Osoba prowadz?ca :

Andrzej Twarowski - Menedżer z doświadczeniem w zarz?dzaniu sprzedaż? w bankowości, liniach lotniczych i usługach profesjonalnych dla biznesu.
Jako trener i konsultant biznesowy bardzo duż? wagę przywi?zuje do zrozumienia biznesowych wyzwań każdego z klientów, w czym pomaga mu „twarde” wykształcenie menedżerskie (ekonomia i MBA).
10 letnie doświadczenie w branży szkoleniowej (min. długoletni Dyrektor Zarz?dzaj?cy House of Skills) wykorzystuje w realizacji projektów zapewniaj?cych trwały efekt dla klienta.

Prywatnie miłośnik koszykówki i ojciec dużej rodziny.

Partner merytoryczny :

Sandler Training Polska Sp. z o.o. (dawniej ClientDirect – grupa House of Skills) jest licencjonowanym partnerem Sandler Training – światowego lidera (ponad 250 Oddziałów w 25 krajach) w zakresie szkoleń dedykowanym siłom sprzedaży.

Większość sprzedawców działa według bardzo podobnego modelu prowadzenia działań handlowych. Model ten jest powszechnie znany potencjalnym klientom, którzy zd?żyli już wypracować mechanizmy obronne i nauczyli się dość efektywnie "unikać" sprzedawców. Skuteczny system pracy sprzedawcy powinien więc zrywać ze standardowym sposobem pracy.

Nie stosujemy typowej presji i argumentacji sprzedażowej, lecz budujemy wpływ w taki sposób, aby klient sam "przejmował" inicjatywę w podejmowaniu decyzji o kolejnych krokach w procesie zakupowym. Czasem dziwić może poddawanie w w?tpliwość różnych ustaleń i propozycji, czy specyficzny "dystans" sprzedawcy wobec własnej roli. Jednocześnie każde, nawet z pozoru drobne działanie podejmowane
jest zawsze z wizj? efektu końcowego, prowadz?c sprzedawcę do celu. Czasem zaskakuj?ca naturalność
i łamanie schematu typowej rozmowy handlowej, w szczególności w kontekście kolejności (!) podejmowania poszczególnych kroków przez sprzedawcę, stosowanych technik sprzedaży,
a także budowanego wizerunku handlowca, stanow? fundament Sandler Selling System.  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!