Senior - Konsument Przyszłości : nakreślenie profilu konsumenta


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie drugie

 

>

Zapraszamy serdecznie na drugie już spotkanie w ramach projektu Senior-Konsument przyszłości.

Program dyskusji :

1. Konsument-Senior : nakreślenie profilu konsumenta
-     cechy grupy konsumenckiej
-     funkcje społeczne
-     wartości życiowe i przyzwyczajenia
-     potrzeby
-     portfel

2. Konsument-Senior : co, gdzie, jak i dlaczego kupuje ?

-   Co : produkty i   usługi obecnie najczęściej kupowane przez Konsumenta-Seniora

-   Gdzie : miejsce nabywania produktów i usług

-   Jak i dlaczego : czynniki maj?ce wpływ na decyzje zakupowe

Koncepcja projektu :

W ramach programu „Senior – konsument przyszłości” odbędzie się z kilka spotkań dyskusyjnych i warsztatowych, podczas których zdefiniujemy najważniejsze obszary rozwoju działalności firm w perspektywie dopasowania do potrzeb i oczekiwań Seniorów.

Zbierzemy nasze dobre praktyki, ciekawe rozwi?zania oraz wypracujemy wspólne tematy, które wymagaj? dodatkowej pogłębionej analizy (Wspólny raport: „Senior – konsument przyszłości”).

Cykl skierowany do firm, które zdaj? sobie sprawę ze skali zmian demograficznych i chc? dobrze przygotować się do obsługi tego rosn?cego segmentu konsumentów.

Chcemy, aby nasza wspólna debata, wymiana doświadczeń oraz prowadzenie dodatkowych badań tego zagadnienia pozwoliły na faktyczne wdrożenie wypracowanych wspólnie wniosków i rozwi?zań.

Korzyści dla firm zaangażowanych:

  • wsparcie merytoryczne przy wypracowywaniu wewnętrznych strategii biznesowych,
  • inspiracja i kooperacja przy adaptacji produktów i usług do potrzeb Seniorów przyszłości,
  • promocja wizerunkowa w środowisku biznesowym (na LinkedIn, Spotkania Warszawskie na Zamku Królewskim, Raport „Senior – konsument przyszłości” oraz inne działania publiczne Izby),
  • promocja w środowisku konsumenckim - wsparcie w dotarciu do Klientów końcowych (kampania społeczna, Targi dla Seniorów),

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!