Rozwiązywanie sporów w branży nieruchomości


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Branża nieruchomości to biznes, w którym każdy konflikt wi?że się z ogromnymi kosztami biznesowymi i finansowymi. Proces s?dowy niszczy nie tylko istniej?c? relację biznesow?, ale i wprowadza element niepewności trwaj?cy niejednokrotnie kilka lat, którego obsługa generuje dodatkowe (nieraz nieprzewidywalne) koszty.

Jak temu zapobiec? Jak ograniczyć koszty zawisłego już sporu?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania, w którym zaprezentowane zostan? nowe rozwi?zania prawne wprowadzone od 1 stycznia 2016 roku ustaw? o wspieraniu polubownych metod rozwi?zywania konfliktów.

Podczas spotkania zaprezentowane zostan? narzędzia prawne, które pozwol? na realne oszczędności w firmach oraz zaprezentowane zostanie innowacyjne podejście do konfliktów i sporów gospodarczych w branży nieruchomości.

Spotkanie adresowane jest do:

  • członków zarz?dów i właścicieli firm,
  • menedżerów odpowiedzialnych za planowanie kosztów i budżety,
  • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw branży nieruchomości.

Prowadz?cy:

  • dr Ewelina Stobiecka, radca prawny, mediator, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz partner zarz?dzaj?cy w Taylor Wessing w Warszawie

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!