Rozwiązania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji. Zestawienie najważniejszych instrumentów prawnych z mediacją w tle

Siedziba MCM, ul. Mokotowska 1
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Podczas spotkania, w krótkiej prezentacji, przedstawione zostan? znowelizowane przepisy oraz praktyczne ich aspekty, niezbędne w pracy prawników obsługuj?cych spory przedsiębiorstw. Zapraszamy również do wymiany doświadczeń i otwartej dyskusji dotycz?cej różnych aspektów wykorzystania mediacji w rozwi?zywaniu konfliktów.

Spotkanie adresowane jest do:

  • członków zarz?dów i właścicieli firm podejmuj?cych strategiczne decyzji dotycz?ce sporów w biznesie i metod ich rozwi?zywania,
  • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw,
  • prawników praktyków.  

Prowadz?cy: Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji przy Izbach Gospodarczych, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w CCIFP oraz zaproszonych gości.

Zapraszamy również na pozostałe spotkania poświęcone mediacjom:

27.03.2018  Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR >>>

19.06.2018 Zastosowanie mediacji w sporach z sektorem publicznym. Zadania i rola Prokuratorii Generalnej >>>

10.09.2018 Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR. Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator). >>>

9.10.2018 Sukces na sali s?dowej porażk? biznesow? mocodawcy. Rola pełnomocnika przedsiębiorcy/urzędu/korporacji w kreowaniu biznesu klienta/mocodawcy >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!