RODO w marketingu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium na temat marketingu i e-commerce w świetle RODO

 

>

Mamy ogromn? przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie poświęcone tematyce RODO. Tym razem branż?, w której sprawdzimy funkcjonowanie RODO jest marketing oraz działalność e-commerce. Podczas spotkania porozmawiamy m.in   o tym, w jaki sposób nowe przepisy wpłynęły na strategię i pracę działów marketingu, a także co sklepy internetowe powinny zmienić w swojej polityce prywatności czy np. profilowaniu reklam, by dostosować się do nowych regulacji unijnych.

Podczas spotkania odpowiemy na m.in. następuj?ce pytania:

  1. Jakie wyzwania stawia przed Działem Marketingu RODO?
  2. Jak dostosować bazy danych do nowych wymogów?
  3. W jaki sposób zbierać zgody marketingowe by być zgodnym z RODO?
  4. Czym jest prawo do bycia zapomnianym?
  5. Jakie s? elementy prawa do przenoszenia danych?
  6. Jak sklepy internetowe powinny przygotować się do RODO?
  7. Czy i jak trzeba będzie zmienić regulamin i politykę prywatności?
  8. Rozporz?dzenie e-Privacy – czym jest, jakie zmiany może wprowadzić i jak wpłynie to na sklepy internetowe?
  9. Co mówi RODO na temat profilowania i jaki to może mieć wymiar praktyczny dla e-sklepów?

Komu dedykujemy to spotkanie:

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych w firmie za ochronę danych osobowych, członków zarz?du, Inspektorów Ochrony Danych, pracowników działów marketingowych czy osób zajmuj?cych się dziedzin? e-commerce.

Osoby prowadz?ce :

Jarosław Kamiński - Adwokat, Associate Partner w Rödl & Partner

Ukończył Wydział Prawa i Administracji oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu Rennes 1 (Francja). Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prawa handlowego i korporacyjnego, prawa nieruchomości, prawa umów, oraz prawa własności intelektualnej. Dysponuje uprawnieniami auditora wiod?cego w zakresie Systemów Zarz?dzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z norm? ISO/EC 27001. Od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Z Rödl & Partner zwi?zany od roku 2014. Włada językiem angielskimi francuskim. Autor licznych publikacji.

Marta Wiśniewska - Radca prawny, Senior Associate w Rödl & Partner

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Uniwersytetu w Wiedniu. Zrealizowała także podyplomowe studia prawa niemieckiego na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Dysponuje uprawnieniami auditora wewnętrznego oraz auditora wiod?cego w zakresie Systemów Zarz?dzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z norm? ISO/EC 27001. Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych, prawa nieruchomości, prawa umów oraz prawa pracy. Od 2015 roku członek Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z Rödl & Partner zwi?zana od roku 2015. Włada językiem niemieckim i angielskim. Autorka licznych publikacji.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!