Rendez-vous Biznesu z Prezesem Saint-Gobain


Golden Tulip Warsaw Centre - ul. Towarowa 2, Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

François-Xavier Moser, Prezes Saint-Gobain w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji  przedstawi rozwój Grupy w Polsce w różnych sektorach jej działalności. Poznamy także trudności, z jakimi się zmierzyła i sukcesy, jakie osi?gnęła Grupa na przestrzeni 20 lat swojej obecności w Polsce. Będziemy mieli również okazję dowiedzieć się, jakie wyzwania czekaj? Saint-Gobain w  Polsce w przyszłości.

Inżynier   z wykształcenia, François-Xavier Moser, pracował na stanowiskach zarz?dzaj?cych wielu francuskich spółek (VEOLIA, BOUYGUES) zanim doł?czył w 1996 roku do Saint-Gobain, gdzie między innymi był dyrektorem sektora przetwórstwa szkła. Do Warszawy przyjechał w roku 2012, aby obj?ć stanowisko Prezesa Grupy w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji.

Partner:  

  *

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!