Rendez-vous Biznesu w siedzibie Sanofi


Sanofi, ul. Bonifraterska 17, Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Jeżeli chc? Państwo poznać strategiczne priorytety Sanofi, która odniosła sukces w Polsce, odkryć obszary jej działalności oraz dowiedzieć się w jaki sposób firma realizuje politykę społecznej odpowiedzialności w biznesie, zapraszamy na październikowe Rendez-Vous Biznesu współorganizowane z Sanofi.

Historię Sanofi, jej wkład w rozwój innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Polsce oraz plany na przyszłość przedstawi Prezes Zarz?du Magdalena Kruszewska.


MAGDALENA KRUSZEWSKA posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i wiedzę w  zakresie zarz?dzania zespołami w branży farmaceutycznej, z któr? jest zwi?zana od 2002 roku.  W styczniu 2016 r. roku objęła stanowisko Prezes Zarz?du Sanofi-Aventis Sp. z o.o. oraz Nepentes Pharma Sp. z o.o.. Do Sanofi doł?czyła w marcu 2014 roku, obejmuj?c kierownictwo nad dywizj? Consumer Healthcare i z sukcesem rozwijaj?c portfolio produktów, w którym znajduj? się takie marki jak No-spa ?, Essentiale Forte ?, MagneB6 ?, Emolium ? czy Iwostin ?.  

Wcześniej, Magdalena Kruszewska przez kilkanaście lat pracowała w  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, pocz?tkowo jako Business Unit Director Poland i Country Manager Baltics, a następnie jako General Manager odpowiadała za biznes Consumer Healthcare w Czechach i na Słowacji. Swoj? ścieżkę zawodow? rozpoczynała w działach marketingu i sprzedaży firmy Unilever. Pełniła również funkcję Dyrektora Marketingu w firmie Diageo Pillsbury.  

Magdalena Kruszewska jest absolwentk? Wydziału Psychologii oraz Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała również na Wydziale Filozofii i Socjologii UW.

Prywatnie jest pasjonatk? opery i ekstremalnych wypraw wędkarskich w  rodzinnym gronie. Mężatka. Mama dwóch synów. Uwielbia podróże, a wolny czas najchętniej spędza z rodzin? i przyjaciółmi.

Partner spotkania:

*

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!