Rendez - vous Biznesu - Perspektywy rozwoju CSR w Polsce

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2
See on map

Język :
polski / francuski

Cena : bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Pierwsza edycja Barometru CSR spotkała się z dużym zainteresowaniem. W ankiecie udział wzięło 65 firm. Na podstawie ich odpowiedzi stworzyliśmy raport prezentuj?cy poziom ich zaangażowania w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. W trakcie RDV biznesu przedstawimy Państwu Barometr CSR CCIFP i pokażemy nie tylko to, w jaki sposób firmy postrzegaj? społecznie odpowiedzialny biznes, ale także w których obszarach prowadz? najwięcej działań, jakie stosuj? narzędzia do komunikowania tych działań, jakie przeznaczaj? na nie budżety. Zaraz po prezentacji zaprosimy do wysłuchania debaty "Perspektywy rozwoju CSR w Polsce", w której udział wezm? eksperci z firm:

FOB - dr Agata Gruszecka-Tieśluk, menedżerka ds. zarz?dzania wiedz?
PwC – Małgorzata Marek, CR Team Leader, Poland&CEE
Orange – Anna Kowalik Mizgalska, Kierownik Wydziału CSR i Sponsoringu
BGŻ BNP Paribas - Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Prezes Zarz?du Fundacji BGŻ BNP Paribas

Moderatorem debaty będzie Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny magazynu Brief

Po debacie zaprosimy wszystkich uczestników na tradycyjny koktajl, który będzie okazj? do pogłębiania znajomości w polsko-francuskim środowisku biznesowym.

  

Partner merytoryczny
Barometru CSR

  

Patroni Medialni

          

            

  

Podziękowania za konsultacje

                  

        

♦  ♦  ♦

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!