Rendez-vous biznesu na Stadionie Narodowym – 05.02 – godz. 18.00


Stadion Narodowy, Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1

Język : polski / francuski

Cena :
Limit miejsc na wydarzenie został wyczerpany. Przepraszamy i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez CCIFP.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu", odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, pokazywać nowe, oryginalne miejsca, inspirować do działania i wskazywać nowe możliwości rozwoju.

Najbliższe comiesięczne Rendez-vous biznesu odbędzie się w miejscu wyj?tkowym bo na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nawet dla osób, które miały już okazję gościć na tym obiekcie podczas ME w piłce nożnej w 2012 r. niektóre miejsca z pewności? pozostaj? jeszcze tajemnic?. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych z firm stowarzyszonych w CCIFP do udziału (maks. 2 os/1 firma).

Wstępny program wycieczki przewiduje: zwiedzanie trybun, szatni piłkarskich, centrum prasowego, kaplicy wielowyznaniowej i eleganckiej Loży Platynowej. Dla osób francuskojęzycznych przewidziane jest tłumaczenie. Po wycieczce zaprosimy Państwa do Loży Platynowej na poczęstunek i lampkę wina. Koktajlowa część spotkania jest doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia oraz nieformalnych rozmów.

Jeśli s? Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie najpóźniej do dnia  29 stycznia br. mailem: ccifp(@)ccifp.pl lub telefonicznie: 022 / 696 75 80. Osobom zgłoszonym po tym terminie nie możemy zagwarantować udziału.

Serdecznie zapraszamy!

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin