Rendez-vous biznesu na Stadionie Narodowym – 05.02 – godz. 18.00


Stadion Narodowy, Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1

Język : polski / francuski

Cena :
Limit miejsc na wydarzenie został wyczerpany. Przepraszamy i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez CCIFP.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu", odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, pokazywać nowe, oryginalne miejsca, inspirować do działania i wskazywać nowe możliwości rozwoju.

Najbliższe comiesięczne Rendez-vous biznesu odbędzie się w miejscu wyj?tkowym bo na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nawet dla osób, które miały już okazję gościć na tym obiekcie podczas ME w piłce nożnej w 2012 r. niektóre miejsca z pewności? pozostaj? jeszcze tajemnic?. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych z firm stowarzyszonych w CCIFP do udziału (maks. 2 os/1 firma).

Wstępny program wycieczki przewiduje: zwiedzanie trybun, szatni piłkarskich, centrum prasowego, kaplicy wielowyznaniowej i eleganckiej Loży Platynowej. Dla osób francuskojęzycznych przewidziane jest tłumaczenie. Po wycieczce zaprosimy Państwa do Loży Platynowej na poczęstunek i lampkę wina. Koktajlowa część spotkania jest doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia oraz nieformalnych rozmów.

Jeśli s? Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie najpóźniej do dnia  29 stycznia br. mailem: ccifp(@)ccifp.pl lub telefonicznie: 022 / 696 75 80. Osobom zgłoszonym po tym terminie nie możemy zagwarantować udziału.

Serdecznie zapraszamy!

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!