Rendez-Vous Biznesu: Debata gospodarcza 150 dni nowego rządu - przyjdź na spotkanie lub śledź debatę on-line!

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Podczas debaty poruszone zostan? liczne kwestie dotycz?ce podsumowania dotychczasowej polityki gospodarczej rz?du, jak również perspektyw na najbliższe lata w kontekście przewidywanych projektów rz?dowych.

Naszymi gośćmi będ?:

  

Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego  

Dziennik Gazeta Prawna

  

Wawrzyniec Smoczyński Dyrektor Zarz?dzaj?cy  

Polityka Insight

  

Piotr Gabryel, Zastępca Redaktora Naczelnego  

Do Rzeczy

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina będzie również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Dzięki firmie ARKADIN mog? Państwo również ogl?dać debatę gospodarcz? z udziałem ekspertów na Państwa komputerze lub smartfonie. Wystarczy w dniu wydarzenia, na 10 minut przed rozpoczęciem wejść na poniższy link i podać swoje imię i nazwisko. Będ? Państwo mogli śledzić cały przebieg debaty on-line.

LINK DO DEBATY >>>

Technologia udostępniona dzięki uprzejmości firmy:

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin