Rendez-vous biznesu

Hotel Mercure Fryderyk Chopin - Al. Jana Pawla II 22, Warszawa
See on map

Cena : Bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Parterów

Passé

L'événement est terminé.

>

Comiesięczne spotkania przeznaczone dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów. Spotkania odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i s? okazj? do podsumowania działalności oraz prezentacji nowych firm stowarzyszonych w CCIFP.

CCIFP inspiruje...

W programie:
• Powitanie gości przez François Colombié, Prezesa CCIFP
• Prezentacja działań CCIFP na najbliższe miesi?ce
•  Prezentacja nowych firm członkowskich  : AART DESIGN, CHEP POLSKA, DB PRINT, STACI POLSKA
•  Panel dyskusyjny na temat Optymalizacji kosztów firmy w  dobie kryzysu  
• Prezentacja najnowszego Katalogu CCIFP 2009  
• Koktajl

Prosimy o potwierdzenie obecności: ccifp(@)ccifp.pl

Paneliści:
• Michał Kurtyka, BPI Polska, moderator panelu
• Ludwik Berezowski, AART DESIGN
• Laurent Le Mercier, CHEP Polska Sp. z o.o.
• Jean-François Faucher, Staci Polska S.A.

Nie będziemy szukać rozwi?zań idealnych, chcemy rozwin?ć dyskuję nad najlepszymi sposobami zarz?dzania na przykładach konkretncyh firm.  Pytania wokół, których toczyć się będzie dyskusja:


1.  Outsourcing usług  – zmiejszenie kosztów czy usprawnienie sktruktury firmy?
2. Czy outsourcing jest rozwi?zaniem dla wszytkich firm, czy tylko dla korporacji?
3. Czy można outsourcingować wszystkie działy firmy?
4. Outsourcing usług, a odpowiedzialność społeczna firmy?
5.  Utworzenie działów w firmie, wcześniej outsourcingowanych: komunikacja, reklama? – lepsze zarz?dzanie budżetem i przepływem inforamcji.

Panel dyskusyjny będzie prowadzony w języku francuskim. CCIFP zapewnia tłumaczenie na język polski.  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!