Rendez-vous biznesu

Cena :
Bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Comiesięczne spotkanie z cyklu "Rendez-vous biznesu", przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych. Jest doskonał? okazj? do spotkania się w nieformalnej atmosferze, wymiany opinii, poznania nowych osób.  

W programie:

1. Powitanie gości przez François Colombié, Prezesa CCIFP

2. Omówienie najbliższych wydarzeń CCIFP

3. Prezentacja nowych firm członkowskich:
• MEDICOVER
• THERMEX SERWIS
• WALKABOUT

4. Country Risk Overview - PANORAMA RYZYKA ŚWIATOWEGO wg Coface

5. Panel dyskusyjny

6. Koktajl

-------------------------

CCIFP inspiruje ...

Już po raz czwarty w Polsce, francuski ubezpieczyciel Coface zaprezentuje PANORAMĘ RYZYKA NA ŚWIECIE, z uwzględnieniem swoich ocen i prognoz.

Gościem specjalnym Rendez-vous biznesu będzie Pan Yves Zlotowski, główny ekonomista Coface z Francji. Będzie to jedyna okazja do spotkania podczas jego pobytu w Polsce.

Coface od lat specjalizuje się w ocenie ryzyka krajów tzw. Coface Country Risk rating. Konferencje organizowane na ten temat w wielu państwach s? doskonał? okazj? do zapoznania się z głównymi tendencjami w światowej gospodarce i ich analiz? w świetle aktualnych wydarzeń. S? źródłem wiedzy dla przedsiębiorców nt. zarz?dzania ryzykiem w transakcjach międzynarodowych, pomagaj? zdobyć informacje o tym gdzie eksportować, gdzie inwestować i przede wszystkim jak unikać ryzyka handlowego.

Panel dyskusyjny będzie komentarzem do przedstawionych przez Coface wyników.

Poruszymy m.in. następuj?ce zagadnienia:
• Ocena Polski na tle innych krajów Europy Środkowej
• Obszary atrakcyjne dla polskich przedsiębiorstw z punktu widzenia inwestycji i eksportu
• Faktyczny stan gospodarek dzisiaj. Czy został już osi?gnięty punkt kulminacyjny kryzysu?
• Klimat dla biznesu w Polsce i w Europie w ocenie przedsiębiorców

W panelu udział wezm?:  Luc Callebat, Lafarge Cement S.A.,  Jean-Baptiste Mouton, Wyborowa S.A., Yves Zlotowski, Coface Francja et  Marcin Siwa, Coface Poland.

Yves Zlotowski
Główny ekonomista Coface. Doktor nauk ekonomicznych, wykłada na Uniwersytecie Paris Dauphine. Zwi?zany z Coface od 2001 roku, pierwotnie w departamencie badań ekonomicznych ryzyka krajów, odpowiedzialny za region Wspólnoty Niepodległych Państw i krajów wschodz?cych w Azji. Wcześniej pracował w innych instytucjach jako ekonomista ds. rynków wschodz?cych, a także we French Tresury Agency w Moskwie, gdzie spędził 3 lata. Opublikował wiele artykułów na temat gospodarek Rosji, Turcji i centralnej Europy. Swoje doświadczenie w ocenie ekonomicznej krajów poszerza dzięki licznym podróżom po wszystkich regionach świata.

Panel dyskusyjny będzie prowadzony w języku francuskim.
CCIFP zapewnia tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Prosimy o potwierdzenie obecności: ccifp(@)ccifp.pl

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu, jest bezpłatne i zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów (maksymalnie 2 osoby z firmy)

Kontakt: ccifp@ccifp.pl, 022 696 75 80

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!