Rendez-Vous Biznesu

Cena :
Bezpłatne, przeznaczone dla firm stowarzyszonych w CCIFP i ich gosci. Max 2 osoby/firma

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

CCIFP inspiruje...


Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce oraz Instytut Francuski w Warszawie w ramach kwietniowego RDV biznesu zapraszaj? Państwa na spotkanie z gościem z Francji

Panem Christianem Morelem

na temat jego ksi?żki
Absurdalne decyzje.
Socjologia fundamentalnych i permanentnych błędów.
(Gallimard, 2002).

które odbędzie się
6 kwietnia 2010 o godz.18.00
w Hotelu Mercure Warszawa Fryderyk Chopin
al.Jana Pawła II 22 Warszawa

Spotkanie z tłumaczeniem symultanicznym.

Nasz gość, wieloletni praktyk biznesu i jednocześnie autor opracowań i ksi?żek z zakresu zarz?dzania, podzieli się z uczestnikami wynikami swoich badań i obserwacji na temat procesów decyzyjnych w organizacjach.


O autorze...

Christian Morel
Christian Morel całe zawodowe życie pracował w wielkich przedsiębiorstwach zajmuj?c się zasobami ludzkimi (HR). W 2007 zakończył karierę jako dyrektor d/s zasobów ludzkich w dziale produkcji samochodów dostawczych Renault.
Równolegle zajmował się i nadal pracuje nad zagadnieniami organizacji i procesów decyzyjnych w ujęciu socjologicznym.

Jego badania znalazły wyraz w publikacjach wysoko cenionych przez menadżerów, środowiska akademickie oraz szerok? publiczność. Dwie z jego ksi?żek — La Grève froide [Zimny strajk] (1981, wydanie drugie 1994), Les Décisions absurdes [Absurdalne decyzje] (2002) — s? uważane za klasykę zarz?dzania  i s? często cytowane. W 2002 druga z nich otrzymała Grand Prix L’Expansion McKinsey za Najlepsz? Ksi?żkę o Zarz?dzaniu i Strategii. Jego najnowsza ksi?żka nosi tytuł L’enfer de l’information ordinaire [Piekło codziennej informacji] (2007).

Christian Morel posiada dyplom nauk ekonomicznych oraz dyplom Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (1971). Uzyskał tytuł doktora nauk politycznych w 1974. Odbył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wisconsin.


O ksi?żce...
Absurdalne decyzje. Socjologia fundamentalnych i permanentnych błędów.(Gallimard, 2002),

Christian Morel w swojej ksi?żce przygl?da się procesom będ?cym u podstaw absurdalnych decyzji podejmowanych w organizacjach. Autor dzieli je na trzy kategorie: błędne założenia w procesie rozumowania, pułapki w komunikacji zespołowej oraz utrata sensu i celu przedsięwziętych działań. Posługuj?c się wieloma przykładami, takimi jak np. katastrofa wahadłowca kosmicznego Challenger lub też budowa mostu na rzece Kwai pokazuje dlaczego organizacje popełniaj? wci?ż te same, zasadnicze błędy i w jaki sposób doprowadzaj? one do destabilizacji przedsiębiorstwa a niejednokrotnie również do katastrofy.

Ksi?żka nie jest zbiorem dobrych rad, jak unikn?ć absurdalnych decyzji, lecz raczej prób? pokazania mechanizmów, które do nich doprowadzaj?. Czytelnicy znajd? w niej jednak zestaw elementów, które pozwol? organizacji na zachowanie wiarygodności w obliczu skutków popełnionych błędów decyzyjnych.---------------------------------------------------------------------------------------
Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu", odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne , zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.
Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Z nami poszerzysz swoj? sieć kontaktów !


Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu, jest bezpłatne i zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów (maksymalnie 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2010 : 022 696 75 80, ccifp@ccifp.pl
Za   mił?   gościnę dziękujemy Hotelowi Mercure Warszawa Fryderyk Chopin

    http://www.ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!