Reklama tradycyjna i on-line – aspekty prawne

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Zakres spotkania :

  • reklama wprowadzaj?ca w bł?d – co oznacza wprowadzenie w bł?d, przykłady reklam wprowadzaj?cych w bł?d,
  • wzorzec konsumenta dla oceny działań reklamowych – czy zdaniem s?dów konsument jest łatwowierny?
  • reklama porównawcza – kiedy i jak możemy porównać nasze produkty do produktów konkurencji;?
  • niedozwolone formy reklamy: reklama ukryta, reklama uci?żliwa, reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami;
  • czy możliwe jest kierowanie reklam do dzieci?
  • konkurs/loteria jako forma działalności promocyjnej;
  • jak w zgodzie z prawem zorganizować i przeprowadzić konkurs/loterię promocyjn??

Prelegenci :

Krzysztof Zięba

Radca prawny, Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Departamentem Prawa Handlu i Dystrybucji. Specjalizuje się w prawie żywnościowym, prawie marketingu, handlu i dystrybucji.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia i negocjowania umów handlowych, w tym w szczególności w tworzeniu systemów dystrybucyjnych. Od kilku lat kieruje Praktyk? Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji w KZRP i  uczestniczy w projektach z zakresu prawa ochrony własności przemysłowej. Doradza klientom z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG), spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz motoryzacyjnego. Krzysztof Zięba jest również ekspertem w zakresie rozwi?zywania sporów dotycz?cych nazw domen i doradza klientom przy odzyskiwaniu bezprawnie zajętych domen internetowych przed właściwymi s?dami arbitrażowymi. Współpracował przy przygotowaniu tzw. Białej Księgi we współpracy z Francusk? Izb? Przemysłowo-Handlow? w Polsce w zakresie obejmuj?cym propozycje rozwi?zań dotycz?cych procedur zmierzaj?cych do wzmocnienia egzekwowalności ochrony patentowej.

Sylwia Sylwestrzak

Radca prawny, Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Praktyk? Sporów Prawnoautorskich oraz Danych Osobowych, uczestniczy również w  pracach Praktyki Internet i E-commerce oraz Praktyki Nowych Technologii i Cyfryzacji. Posiada bogate doświadczenie w sprawach zwi?zanym z prawem ochrony danych osobowych, prawem prasowym, prawem autorskim i ogólnymi przepisami dotycz?cymi środków masowego przekazu. Doradza także w projektach zwi?zanych z sektorem technologii informatycznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm z sektora IT, agencji reklamowych, koncernów medialnych w prowadzeniu procesów o ochronę dóbr osobistych. Pracowała również w biurze prawnym jednego z największych w Polsce wydawnictw prasy. Prowadziła również wiele wykładów i szkoleń, w szczególności z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, prawa Internetu i e-commerce.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!