RDV Biznesu - Jak Big Data zmienia świat?


hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Język : polski / francuski - zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Rosn?ca w ostatnich latach liczba danych i niskie koszty ich przechowywania, a także potrzeba stałej ich analizy przez firmy, w celu podejmowania przemyślanych decyzji i planowania rozwoju, doprowadziły do pojawienia się pojęcia  ?  Big Data   ?.

Ostatnie badania wykazały, że ponad połowa firm wykorzystuje w chwili obecnej analizę danych „Big Data”. Natomiast raport Gartnera pokazuje, że w ci?gu najbliższych 3 lat już 70% firm   będzie stosować szczegółow? analizę danych.

W trakcie spotkania pokażemy, w jaki sposób firmy mog? wykorzystywać analizę „Big data” w osi?ganiu swoich celów biznesowych oraz przykłady aplikacji stosuj?cych ten nowy koncept.

Spotkanie będzie się koncentrować na prezentacji zagadnienia Big Data z punktu widzenia biznesu poprzez zastosowanie konkretnych przykładów. Pod koniec wykładu podczas sesji Q&A udzielimy odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania.

Po części merytorycznej zaprosimy Państwa na koktajl sprzyjaj?cy nawi?zywanie nowych kontaktów biznesowych.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia. Prosimy o potwierdzenie Państwa przybycia do 3 lipca 2015 poprzez formularz zapisu na stronie.

Partnerzy spotkania:

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!