RDV Biznesu CCIFP - czy Polska może stać się europejskim liderem transportu morskiego?


Warszawa, Hotel Golden Tulipe, ul. Towarowa 2, 1 piętro

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Od chwili powstania, terminal DCT Gdańsk aktywnie przyczynia się do wzrostu dochodowości polskiego przemysłu kontenerowego, a także wprowadza nowe, wyższe standardy obsługi w portach Morza Bałtyckiego. Przez wiele lat kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, uzależnione były od portów północnoeuropejskich, które gromadziły zyski z ceł i innych podatków opłacanych przez polskich importerów i eksporterów. Dzięki powstaniu DCT Gdańsk polski przemysł kontenerowy otrzymał alternatywę w postaci własnego hub portu obsługuj?cego największe statki kontenerowe świata i pozwalaj?cego na zmniejszenie kosztów transportu drogowego do miejsc ostatecznego przeznaczenia.

W dyskusji na temat konsekwencji rozwoju DCT Gdańsk dla regionu wezm? udział również: reprezentant Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przedstawiciele firm transportowych.

Po prezentacji zaprosimy Państwa na koktajl, który będzie okazj? do bardziej nieformalnych rozmów w miłej atmosferze.

Spotkanie jest bezpłatne dla firm stowarzyszonych. Zapisy s? już otwarte. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin