Przez Internet do serca Klienta. Kreowanie wizerunku, kampanie marketingowe i ramy prawne w wirtualnym świecie

Cena :
650 PLN netto/osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, oraz osoby, które powołają się na subskrybcję Dziennego Serwisu "Media i Marketing Polska".
800 PLN netto/osobę - firmy niestowarzyszone w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 

Ile jeszcze możliwości otwiera przed nami fantastyczna głębia i nieokiełznana wrzechobecność wirtualnego świata?

Możliwości promowania produktów oczywiście.

W jaki sposób sprawić aby  Jaś i Marysia na dłużej  zapatrzyli  się w nasze 3w? Jak  ich oczarować
i uwieść? Rozkochać w sobie, zapewnić wierność i lojalność?

Zszokować? Rozczulić? Zastraszyć? Rozśmieszyć? Wyprzedzić o krok konkurencję!

Wszystko jest możliwe. Ale czy dozwolone ( ?)?

Patroni medialni

http://www.media.com.pl

http://www.business-media.pl

Program spotkania:

9.00 - 10.45 - dr Grzegorz Mazurek (Questus) - "Kreowanie wizerunku i marketing w sieci - Internet PR oraz internetowe narzędzia marketingu bezpośredniego"

  

10.45 – 11.30 - mec.  Tomasz Zalewski  (Wierzbowski Eversheds) –   "Ochrona prawa autorskich"

11.30 – 12.30 - Małgorzata Grzegorczyk (Questus) - "Czy zarz?dzanie relacjami z klientami w Internecie przynosi zyski? Metody pomiaru efektywności e-CRM"

12.30 – 13.15Przerwa obiadowa

13.15 – 15.45 – Małgorzata Grzegorczyk (Questus) - Gra

15.45 – 16.15 - Magdalena Zasiewska (Deloitte) - "Podatkowe aspekty działalności marketingowej i PR'owej w Internecie"

16.15 – 17.15 - Tomasz Pi?tkowski (MRM Worldwide) - "Badania marketingowe w Internecie"

17.15 – 17.30Pytania i dyskusja

Dlaczego warto?

"Aby osi?gn?ć sukces w Sieci – konieczne wydaje się spogl?danie na każdy biznes z perspektywy PR. Co to oznacza? Być wiarygodnym, słuchać co mówi rynek, umiejętnie zarz?dzać reputacj? poprzez informację, budować relacje z otoczeniem, w tym z mediami.
Czym tak naprawdę jest internetowe kreowanie wizerunku? Jakie s? konkretne narzędzia i sposoby ich wykorzystania? Podczas konferencji czysto praktyczna i konkretna wiedza   z   zakresu Internet PR’u zostanie uzupełniona dziesi?tkami case studies z Polski i zagranicy. Dzięki temu uzyskacie Państwo realny know-how, możliwy do wykorzystania praktycznie od zaraz – czy to w codziennej pracy operacyjnej, czy przy okazji planowania kompleksowych kampanii wizerunkowych zwi?zanych z firm? czy jej produktami. InternetPR to nowość godna uwagi, tym bardziej, że skuteczność tych działań potwierdzaj? coraz śmielej przeprowadzane kampanie w Internecie."

Questus

"Badacze i specjaliści udowodnili, że wdrożenie CRM generuje lepsze wyniki kiedy menedżerowie koncentruj? się na maksymalizacji wartości klientów.   Badania wskazuj? także, że nawet nieskomplikowane analizy wartości klienta prowadz? do poprawy wyników całej organizacji.   Internet stwarza dodatkowe możliwości pomiaru klientów nawet dla firm, które w działalności off-line maj? ograniczone możliwości mierzenia klienta. Z drugiej strony nieodpowiednie i niekompletne stosowanie mierników efektywności CRM może powodować zaniżanie wartości projektów a nawet tworzyć ryzyko długookresowego niepowodzenia rynkowego.   Tymczasem większość polskich przedsiębiorstw zarówno tych, które wdrożyły specjalistyczne systemy CRM jak i tych, które zarz?dzaj? relacjami z klientami w zakresie posiadanych zasobów informatycznych, nie wprowadziło formalnych metod pomiaru sukcesu CRM i nie prowadzi pomiarów wartości klienta. Większość firm ogranicza się do pomiarów satysfakcji klienta, ze zdziwieniem stwierdzaj?c, że CRM niekoniecznie przekłada się na wzrost tego miernika. Czy to oznacza, że pieni?dze zainwestowane w e-CRM nie przynosz? zysków? Jak badać efektywność działań marketingowych z obszaru e-CRM? Prezentacja poświęcona będzie możliwościom pomiaru efektywności e-CRM z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników i modelu Julty i Bodorik’a."

Questus

"Internet jest bardzo niedocenianym kanałem komunikacji z konsumentami w każdej dziedzinie marketingu. Mimo, iż Internet dociera do ponad 12,8 mln konsumentów, jest medium bardzo responsywnym i interaktywnym to niestety lokowane budżety na reklamę stanowi? na naszym rynku zaledwie 4% całego tortu reklamowego. W podobnej a może i nawet gorszej kondycji s? badania marketingowe prowadzone w Internecie. Jest to terra incognita dla badaczy oraz marketerów. Dlatego w ramach prelekcji chciałbym przedstawić kilka argumentów dlaczego warto prowadzić badania w Internecie oraz podyskutować z Państwem o przydatności rozwi?zań internetowych w Państwa codziennej pracy."

MRM Worldwide

"W dobie niezwykle ostrej rywalizacji gospodarczej, marketing może być potężn? broni? przedsiębiorcy. Jednakże może stać się również przyczyn? jego problemów podatkowych, gdyż przepisy prawa podatkowego dotycz?ce wydatków marketingowych s? dalekie od doskonałości.

Tak więc, podejmuj?c decyzję o poniesieniu danego wydatku marketingowego musimy dokonać dogłębnej analizy przepisów i zdecydować, czy dany wydatek marketingowy będzie na pewno mógł być podatkowym kosztem przychodu, a jeśli tak, to w jakim okresie rozliczeniowym, jak rozliczyć podatek VAT zwi?zany z tym wydatkiem.

Zadanie to nie jest proste i dlatego chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi w tej kwestii doświadczeniami i przemyśleniami."

  Deloitte

W czasie spotkania zastanowimy się również nad ramami prawnymi działań wizerunkowych i kampanii marketingowych w Internecie w tym głównie dotycz?cymi ochrony praw autorskich oraz zastanowimy się chwilę nad podatkowymi konsekwencjami tychże działań.

Zapraszamy serdecznie!

Prelegenci:

dr Grzegorz Mazurek - Niezależny konsultant i trener w obszarach e-marketingu, internetPR oraz zastosowania nowoczesnych technologii w biznesie. Od 2000 roku zwi?zany z branż? internetow?. Podczas pracy w K2 Internet S.A. – wiod?cej agencji interaktywnej w Polsce był odpowiedzialny za szereg projektów e-marketingowych i internetPR takich marek jak m.in.: Nokia, IKEA, Michelin, PZU Życie czy Eden. Zajmował się również PRem oraz komunikacj? marketingow? firmy. Przed doł?czeniem do K2, współtworzył bankowość internetow? Kredyt Banku S.A., zajmuj?c się również e-marketingiem. Obecnie realizuje projekty doradcze z obszaru marketingu internetowego dla wielu marek krajowych i międzynarodowych. Na swoim koncie ma kilkadziesi?t publikacji na temat e-marketingu i InternetPR we wszystkich renomowanych marketingowych magazynach specjalistycznych w Polsce, tj. CEO, Marketing w Praktyce, Brief, Modern Marketing, ePR.pl czy Wirtualne Media, a także szereg prezentacji na konferencjach międzynarodowych.Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarz?dzania im. Leona Koźmińskiego w Katedrze Marketingu gdzie prowadzi zajęcia m.in. na studiach MBA. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Internet Society Poland.    

 

Małgorzata Grzegorczyk - Doktorant Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu. Stypendysta programu ERASMUS Univeristy of Jyvaskyla w Finlandii, uczestnik programu Advanced Certificate of Marketing. Posiada doświadczenie jako trener i nauczyciel akademicki (szkolenia dla przedsiębiorców, zajęcia ze studentami, kursy internetowe) zdobyte dzięki pracy na Uniwersytecie Łódzkim oraz współpracy z Instytutem Rozwoju Biznesu, Wyższ? Szkoł? Kupieck?, Wyższ? Szkoł? Marketingu i Biznesu, Wyższ? Szkoł? Humanistyczno – Ekonomiczn?, Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Uczestnik projektu Abstrakty Biznesowe www.abstrakty.pl. Autorka ponad 15 publikacji z zakresu zarz?dzania relacjami z klientami, brandingu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu. Współpracowała z wieloma firmami zajmuj?c się przygotowaniem materiałów szkoleniowych i analiz rynkowych   m.in. dla: Wólczanka S.A., Redan S.A., ACT Pharma, Partner. Aktualnie pracuje jako asystent w Katedrze Marketingu UŁ oraz współpracuje z firm? Questus.

Tomasz Pi?tkowski - Tomek od pocz?tku swojej kariery zawodowej jest zwi?zany z reklam? w Internecie. Pod koniec studiów pracował jako media planner/buyer w dziale internetowym Cr-media Consulting. Po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia na SGGW i obronie pracy magisterskiej w katedrze ekonometrii i informatyki, zaj?ł stanowisko specjalisty ds. badań w  dziale  Internetu  w  Cr-media.
Na pocz?tku 2005 roku doł?czył do Zentropy Partners i jest odpowiedzialny za rozwój działu planowania strategicznego. Tomek miał do tej pory okazję pracować m.in. dla klientów, takich jak: Microsoft, Plus, Sony Ericsson, Citibank, Raifeissen Bank, BGŻ, Nestlé, General Motors, Vistula, Top Secret, Novartis, Chrysler – Voyager, TP S.A., Lee, Wrangler, Nazwa.pl, Merlin.pl oraz wiele innych. Obecnie jako Interactive Media Director kieruje zespołem nowych mediów MRM Worldwide i współpracuje z domem mediowy grupy McCann przy planowaniu strategicznym komunikacji w Internecie.

  S? z nami:

 
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!