Przekład dokumentów sądowych


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (osoby prywatne, firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cykl szkoleń dla tłumaczy języka francuskiego -  II moduł

Terminologia dotycz?ca tłumaczenia dokumentów s?dowych z uwzględnieniem francuskiego i polskiego porz?dku prawnego. Tłumaczenie dokumentów na język polski i francuski, m.in. pism i orzeczeń s?dowych, pism procesowych: pozwy, wnioski, pełnomocnictwa procesowe oraz pism w toku postępowania.

Grupa docelowa:

Cykl szkoleń przeznaczony jest dla tłumaczy języka francuskiego, tłumaczy przysięgłych, przyszłych tłumaczy przysięgłych, prawników, wszystkich osób zainteresowanych przekładem prawniczym i s?dowym.

 

Szkolenie zorganizowane w ramach cyklu trzech jednodniowych modułów po 8 jednostek (45 min. każde)

Cel szkolenia:

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu prawniczego i s?dowego

- poznanie właściwego zastosowania  terminów prawniczych
-  zapoznanie się z najczęściej spotykanymi pułapkami oraz trudnościami właściwymi dla przekładu
-  zapoznanie się z szerszym kontekstem polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej warunkuj?cej powstanie w/w dokumentów    


W ramach udziału w szkoleniu, wszyscy uczestnicy otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe, ćwiczenia oraz słownik terminologii.

Istnieje możliwość udziału w dowolnej ilości modułów.

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  

  Agenda kursów 2009 / 2010

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!