Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Rozwój kompetencji  •  Wymiana gospodarcza  •  Finanse i Podatki  •  Akcjonariat pracowniczy  •  Energia i Środowisko  •  Nieruchomości  •  HR  •  Zarządzanie  •  Prawo

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 – konsultacje projektu ustawy

ZOOM,

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne i skierowane do firm płacących składkę standard lub wyższą.

Spotkanie zamknięte dla firm doradczych.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na ogólny Komitet nt. wsparcia gospodarki.

W związku z konsultacjami projektu ustawy: Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 zapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego zostaną przedstawione założenia programu oraz wypracujemy stanowisko CCIFP w tym zakresie.

 

W ramach programu możliwe jest pozyskiwanie przez przedsiębiorców grantów rządowych na tworzenie nowych zakładów (np. fabryk, centrów B+R) oraz na reinwestycje.

 

  • Program istnieje od 2011 r., a jego łączny budżet wynosi 2,5 mld zł;
  • Tylko w 2021 r. Ministerstwo zawarło 18 umów dotacyjnych o wartości 372 mln zł;
  • Do programu kwalifikują się zarówno projekty przemysłowe, jak i usługowe;
  • Obecnie wsparcie może wynieść nawet do 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji (w zależności od rodzaju inwestycji i jej lokalizacji), udzielane jest z tytułu nakładów inwestycyjnych i tworzenia nowych miejsc pracy;
  • Możliwe jest łączenie grantu z innymi formami pomocy państwa, np. zwolnieniem podatkowym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (na warunkach określonych w programie).

 

Grant rządowy może stanowić istotne wsparcie w rozwoju Państwa firm. W związku z tym zachęcamy do aktywnego udziału w procesie konsultacji nowelizacji programu, co może wpłynąć na lepsze dostosowanie zasad udzielania pomocy do potrzeb przedsiębiorców.

 

Spotkanie poprowadzą eksperci z zespołu pomocy publicznej SKS.

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Spotkanie zamknięte dla firm doradczych. 

 


 

Regulamin komitetów dostępny jest: TUTAJ

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!