Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR


Siedziba BPCC, ul. Zielna 37 (budynek C), Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Firmy budowlane s? winne innym przedsiębiorstwom 2,2 miliarda złotych - informuje Krajowy Rejestr Długów (KRD). Według KRD, spółki z tej branży nie radz? sobie ze spłat? zadłużenia, a zaległości wci?ż rosn?. S? to zazwyczaj długi stwierdzone już tytułem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zapłaty). Do tychże długów trzeba doliczyć także koszty pośrednio z nimi zwi?zane takie jak utracony wskutek sporów biznes, czy koszty obsługi niniejszych sporów. Branża nieruchomości to bowiem biznes, w którym niemalże każdy konflikt wi?że się z ogromnymi kosztami biznesowymi i finansowymi.

Proces s?dowy niszczy nie tylko istniej?c? relację biznesow?, ale i wprowadza element niepewności trwaj?cy niejednokrotnie kilka lat, którego obsługa generuje dodatkowe (nieraz nieprzewidywalne) koszty.

Jak temu zapobiec? Jak ograniczyć koszty rosn?cych lawinowo sporów w tej branży?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania, w którym zaprezentowane zostan? alternatywne metody rozwi?zywania konfliktów (ADR) w branży nieruchomościowej.

Spotkanie adresowane jest do:

  • członków zarz?dów i właścicieli firm sektora nieruchomości,
  • menedżerów odpowiedzialnych za planowanie kosztów i budżety,
  • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw branży nieruchomości.

Prowadz?cy:

Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji przy Izbach Gospodarczych, radca prawny, partner zarz?dzaj?cy w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w CCIFP oraz zaproszonych gości.

Zapraszamy również na pozostałe spotkania poświęcone mediacjom:

15.05.2018 Rozwi?zania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji. Zestawienie najważniejszych instrumentów prawnych z mediacj? w tle >>>

19.06.2018 Zastosowanie mediacji w sporach z sektorem publicznym. Zadania i rola Prokuratorii Generalnej >>>

10.09.2018 Kompetencje miękkie „soft skills” prawnika a procedury ADR. Narzędzia pomocne prawnikowi w skutecznej mediacji (prawnik jako pełnomocnik i mediator). >>>

9.10.2018 Sukces na sali s?dowej porażk? biznesow? mocodawcy. Rola pełnomocnika przedsiębiorcy/urzędu/korporacji w kreowaniu biznesu klienta/mocodawcy >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!