PROCEDURY CELNE PO 1.V.2004 - Klub Dyrektorów Logistyki

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Najbliższe spotkanie Klubu Wymiany Doświadczeń Zawodowych dla Dyrektorów Logistyki będzie wyj?tkowo poł?czone ze spotkaniem Klubu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Gościem spotkania będzie Pan Romuald Nowakowski, Attaché d/s celnych Wydziału Celnego Ambasady Francji w Polsce.

Prosimy o potwierdzenie obecności: katarzyna.matuszewicz(@)ccifp.pl

Na powyższy adres prosimy również kierować wszelkie sugestie dotycz?ce działalności Klubu. W szczególności, prosimy o wskazywanie ekspertów, z którymi chcielibyście Państwo porozmawiać.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!