Prawo Zamówień Publicznych w języku francuskim - tłumaczenia


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szkolenie językowe - warsztat tłumaczeniowy

 

>

Warsztaty językowe "Prawo Zamówień Publicznych w języku francuskim - tłumaczenia" s? kontynuacj? szkolenia językowego "Zamówienia Publiczne w języku francuskim", które organizowaliśmy m.in. 13.03.2015 r. oraz 15.01.2016 r.

Cele szkolenia : tłumaczenie dokumentów z zakresu Prawa Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wiedzy z pierwszego modułu, czyli :

  • po zapoznaniu się z językiem stosowanym w przepisach dotycz?cych zamówień publicznych używanym w prawie francuskim, polskim i europejskim
  • po zapoznaniu się ze słownictwem stosowanym w procedurach przetargowych na różnych etapach, jak i słownictwem wynikaj?cych z nich umów podpisywanych z podmiotami publicznymi

Kurs skierowany jest do:

  • osób, które, w ramach wykonywanych przez siebie obowi?zków, maj?   styczność z problematyk? zamówień publicznych
  • tłumaczy
  • prawników zainteresowanych prawem zamówień publicznych

Zapraszamy zatem w szczególności osoby, które uczestniczyły w pierwszym module w 2015 lub w 2016 r. lub które posiadaj? już wyżej wymienion? wiedzę ze swojego doświadczenia zawodowego.

Warsztaty będ? oparte głównie na materiałach uczestników.

Prowadz?cy:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postępowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!