Prawo Zamówień Publicznych - najnowsze zmiany


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 450 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Udział w seminarium pozwoli na zrozumienie zmian w Prawie Zamówień Publicznych, które wejdą w życie w dniu 18 kwietnia oraz na zidentyfikowanie szanse i ryzyka prawno-biznesowych związanych z pozyskiwaniem i udzielaniem zamówień publicznych.

 

>

Szkolenie dotyczyć będzie przygotowywanej nowelizacji prawa zamówień publicznych, która wynika z konieczności implementacji dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz dyrektywy sektorowej 2014/25/UE.

W trakcie szkolenia omówione zostan? najistotniejsze zmiany, które wejd? w życie 18 kwietnia 2016 roku, w tym :

  • zmiany dotycz?ce przesłanek wykluczenia wykonawcy,
  • kryteriów oceny ofert,
  • zamówień in-house,
  • umów ramowych,
  • zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego
  • dopuszczalnych odstępstw od stosowania ustawy.

Jednocześnie zasygnalizowane zostan? zmiany, których termin implementacji upływa w 2018 roku, w szczególności dotycz?ce zamówień elektronicznych oraz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze spodziewanymi zmianami w prawie zamówień publicznych, jak również zidentyfikować szanse i ryzyka prawne oraz biznesowe zwi?zane z pozyskiwaniem i udzielaniem zamówień publicznych pod rz?dami nowych przepisów.

Osoby prowadz?ce :

Michał Kubicz – Radca prawny, wspólnik kancelarii Jędrzejczyk i Wspólnicy sp. k.   

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000) i Uniwersytetu w Poitiers, radca prawny rekomendowany przez Chambers Europe.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa ochrony środowiska, energetycznego i administracyjnego. Doradzał przy wielu inwestycjach infrastrukturalnych, w tym w kwestiach zwi?zanych z zamówieniami publicznymi i partnerstwem publiczno-prywatnym na rzecz takich podmiotów jak TIRU S.A. (grupa EDF), DK Energy (grupa EDF) czy Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach.

Sebastian Wiśniewski - Radca prawny w kancelarii Jędrzejczyk i Wspólnicy sp. k.   

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011). Radca prawny specjalizuj?cy się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych.

W swojej dotychczasowej karierze doradzał między innymi przy budowie magazynów logistycznych, podziemnych magazynów gazów, biurowców czy modernizacji huty miedzi. W zakresie zamówień publicznych doradzał licznym wykonawcom, a także największym zamawiaj?cym w kraju, w tym Poczcie Polskiej S.A. oraz PGNiG S.A.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!