Prawo Pracy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
550 zł dla osób z firm stowarzyszonych; 750 zł dla osób indywidulanych lub spoza grona firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Intensywne, jednodniowe szkolenie z francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie prawa pracy.

 

>

Program

1. Sporz?dzanie umowy o pracę

a. różnorodność umów o pracę we Francji i w Polsce: porównanie

b. postanowienia ogólne i szczegółowe w umowach o pracę:

typowe wyrażenia

2. Wykonanie umowy o pracę

a. zmiana umowy o pracę

b. regulamin wewnętrzny

c. uprawnienia dyscyplinarne pracodawcy

d. obowi?zki i odpowiedzialność pracownika

e. prawa pracownika

    wynagrodzenia, czas pracy

f. wydarzenia maj?ce wpływ na normalne wykonywanie umowy

3. Zerwanie umowy o pracę

a. pojęcie zwolnienia, procedura zwolnienia

b. zwolnienie z powodów osobistych i ekonomicznych

c. inne sposoby zerwania umowy

d. rozliczenia pieniężne zwi?zane z umow? o pracę: dokument z  rozliczeniem ogólnym i z rozliczeniem poszczególnych transakcji, rodzaje odszkodowań

e. postępowanie przed s?dem pracy

4. Korespondencja z pracownikiem

Metoda:

Ćwiczenia leksykalne

Kilka słów o trudnościach leksykalnych (znalezienie w języku francuskim odpowiednich ekwiwalentów polskich terminów stosowanych w prawie pracy)

Analiza autentycznych dokumentów audiowizualnych i papierowych

Analizy przypadków

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!