Poznajmy się! Spotkanie dla nowych firm stowarzyszonych w CCIFP


Zebra Tower, 12 piętro, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

Język : polski/francuski

Cena :
bezpłatne dla firm członkowskich

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie organizowane specjalnie dla nowych firm stowarzyszonych, które doł?czyły do CCIFP w ci?gu ostatnich kilku miesięcy. Rendez-Vous odbędzie się 6/07/2017. Szczegóły dotycz?ce miejsca podamy wkrótce.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) stale się rozwija.  W każdym miesi?cu przystępuj? do nas nowe firmy. Chcemy im pomóc w pełni wykorzystać możliwości jakie daje CCIFP do rozwoju ich biznesu. Dlatego też postanowiliśmy organizować dwa razy do roku spotkania dedykowane Prezesom i Dyrektorom Generalnym nowych firm stowarzyszonych, które przyst?piły do Izby od października ubiegłego roku i nie miały jeszcze okazji, by poznać wszystkie usługi oferowane przez CCIFP dla swoich członków.

W trakcie  spotkania  będziemy chcieli:

  • przedstawić główne obszary działalności CCIFP,
  • zaprezentować kluczowe usługi, z których mog? korzystać firmy,
  • opowiedzieć o nadchodz?cych wydarzeniach CCIFP,
  • zaprezentować ekipę Izby i zakres obowi?zków poszczególnych działów.

W spotkaniu wezm? udział również członkowie Rady CCIFP, którzy decyduj? o kierunkach rozwoju naszej organizacji.  Będzie to zatem doskonała okazja do osobistego poznania prezesów największych firm francuskich w Polsce oraz długoletnich członków CCIFP, którzy będ? mogli podzielić się swoim doświadczeniem.

Spotkanie przeznaczone jest dla Prezesów lub Dyrektorów Generalnych firm, które przyst?piły do CCIFP w ci?gu ostatnich miesięcy (po 12/10/2016).
Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!