Potencjał inwestycyjny Śląska - możliwości dla inwestorów

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (pokój 22-23), Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne dla firm stowarzyszonych CCIFP

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

14 międzynarodowych izb handlowych  we współpracy z Polityk? Insight przygotowało wspólnie raport o wpływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polsk? gospodarkę.

Raport zawiera kompleksow? analizę wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój polskiej gospodarki w różnych aspektach, w tym:  wpływu BIZ na zatrudnienie, społeczności lokalne, rolę w transferze technologii, czy w kształtowaniu modelu kształcenia kadr w Polsce.  

Chcemy przybliżyć Państwu treść raportu o BIZ przedstawiaj?c go podczas spotkania w Katowicach. Po prezentacji raportu zostanie poprowadzona debata reprezentantów lokalnego biznesu oraz przedstawicieli władz na temat wpływu przedsiębiorstw działaj?cych lokalnie na gospodarkę w regionie.

AGENDA SPOTKANIA:

14.00 - 14.30 Powitalna kawa;

14.30 - 14.40 Oficjalne otwarcie spotkania przez Pana Kazimierza Karolczaka, przewodnicz?cego zarz?du Górnośl?sko-Zagłębiowskiej Metropolii;

14.40 - 15.00 Prezentacja raportu przez Pana Adama Czerniaka z Polityka Insight;

15.00 - 16.30 Panel dyskusyjny "Wpływ bezpośrednich  inwestycji zagranicznych na gospodarkę w regionie śl?skim". W Panelu dyskusyjnym wezm? udział: Piotr Dytkowski, Prezes Zarz?du Fabryki Automatyki FACH S.A., Jacek Drabik, Prezes Zarz?du Motorola Solutions Poland, Zbigniew Podraza, Prezydent D?browy Górniczej, Silvio Brignone, Prezes Zarz?du w firmie BITRON, Michał Górski, Prokurent w firmie Soflab Technology.

Z uwagi, że Debata BIZ odbędzie się w ramach VII Europejskiego Kongresu MŚP, oprócz rejestracji na naszej stronie,

KONIECZNA jest DODATKOWA REJESTRACJA na oficjalnej stronie Kongresu: https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login

Kontakt:  

Magdalena Haber (magdalena.haber@ccifp.pl, tel.: +48 500 146  374)

Partner merytoryczny:

Partnerzy Wydarzenia:

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!