Poszukiwanie sensu, spełnienia i satysfakcji poprzez angażowanie się w zajęcia autoteliczne – nowy trend do uwzględniania w zarządzaniu zasobami ludzkimi


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Odważyć się mówić o poczuciu szczęścia w przedsiębiorstwie – utopia, czy nowa rzeczywistość ?

 

>

A gdyby tak zainwestowanie w szczęście w życiu zawodowym okazało sie now? szans? dla firmy i dla jej pracowników  ?

Jak przejść od demotywacji do zjawiska, które możemy nazwać  ?  stanem łaski   ? , kiedy to menadżerowie i ich współpracownicy sa uosobieniem zaangażowania i oddania   firmie, które przejawiaj? sie zupełnie naturalnie i spontanicznie  ?

Jak przezwyciężyć stan zniechęcenia czyhaj?cy   szczególnie w czasach kryzysu, który może przynieść uszczerbek zarówno w pracy zespołowej jak i w relacjach z klientami i odbić sie negatywnie na rezultatach firmy oraz samego pracownika  ?   

Postaramy sie znaleźć odpowiedzi na te właśnie pytania w czasie kolejnego spotkania Klubu Wymiany Doświadczeń.

Zapraszamy menadżerów, szefów firm, osoby odpowiedzialne za dział HR, a także każdego, kto chce znaleźć inspiracje, aby zaangażować sie w zajęcia autoteliczne i w ten sposób nadać nowy sens   swojemu życiu.

Naszym obowi?zkiem jest być szczęśliwym, również w przedsiębiorstwie

* z gerckiego auto  : samo et telos  : cel

Program :

  1. Wstęp
  2. Omówienie teorii flow (dosł. przepływ) - stanu emocjonalnego uniesienia i poczucia spełnienia zwanego inaczej optimal experience,według jej autora Mihalyi Csikszentmihalyi oraz innych przedstawicieli nurtu psychologii pozytywnej
  3. Osi?gnięcie stanu flow – znalezienie równowagi pomiędzy poziomem naszych kompetencji, a stopniem trudności wyzwania, przed którym sie znajdujemy
  4. Czy poczucie   szczęścia może przekroczyć bramę przedsiębiorstwa?
  5. Różne oblicza szczęścia w przedsiębiorstwie
  6. Miejsce przeznaczone dla sensu i uczucia szczęścia
  7. W jaki sposób doprowadzić menadżerów i ich współpracowników   do osi?gnięcia stanu FLOW proponuj?c im zajęcia autoteliczne i tym samym przyczynić sie do odnalezienia utraconej lub nadwyrężonej motywacji  ?   
  8. Podsumowanie

Prowadz?cy :

Magdalena Niniewski -

Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 6 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Posiada podwójn? – polsko-francusk?  kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie ci?gle go wzbogaca poprzez prace z dużymi korporacjami takimi jak Alcatel-Lucent, Lactalis, L’Oréal, Crédit Agricole, Axa, Valéo, Faurecia (na rynku francuskim) oraz   l’Oréal Polska, EDF Polska, Crédit Agricole Polska, Lactalis Polska, BIP, Auchan Polska, Immochan, Sodexo Motivation Solutions, RD Bud (na rynku polskim).

Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow? w dużych koncernach międzynarodowych: doświadczenie handlowo-menedżerskie uzyskane w ci?gu 10 lat pracy dla światowego lidera w dziedzinie reprografii - japońskiej firmy Ricoh, następnie praca w konsultingu w zakresie zasobów ludzkich wykonywana w firmie Dynargie International oraz paryskiej firmie Pilotis, jako   konsultant-coach, trener.   

Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne – magister filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, rozszerzone następnie podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).

Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” - Vincent’a Lenhardt’a (prekursora coachingu we Francji), oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG).

Jest członkiem francuskiego stowarzyszenia coachy Eliantis Partners.

W ramach swojej działalności jako konsultant-coach, wierz?c w kluczowe znaczenie   rozwoju kapitału ludzkiego, Magdalena wspiera regularnie wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi: jak rozwin?ć umiejętności lidera, menedżera-coacha, czy po prostu skutecznego komunikatora w poł?czeniu z rozwojem osobistym?

Poprzez prace z ich zespołami przyczynia się do rozwijania inteligencji zbiorowej i tzw.”kooperacyjnej”– podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego sposobu funkcjonowania zespołów wg zasady „co-opetition”.

Narzędzia, jakie Magdalena wykorzystuje w swoich interwencjach, to Gestalt, Analiza Transakcyjna,   Podejście Systemiczne, Metoda Insights (certyfikat Insights Discovery).

To właśnieGestalt – definiowany jako sztuka kontaktu uwzględniaj?ca jednostkę w całej swej złożoności i wielowymiarowości: intelektualnej, duchowej, emocjonalnej, fizycznej i środowiskowej jest nieustannym źródłem inspiracji i kształtowania się obecnej postawy i filozofii życiowej Magdalenyw relacjach ze jej klientami i innymi interlokutorami.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!