Polska i fundusze europejskie: rzeczywiste możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem spotkania jest przekazanie kompletnych, jasnych i praktycznych informacji nt. dostępnych w Polsce europejskich instrumentów wspieraj?cych rozwój przedsiębiorstw.

Zaproszeni eksperci porusz? następuj?ce kwestie :

- ramy wdrażania funduszy europejskich w Polsce,
- dostępne rodzaje instrumentów wsparcia przeznaczonych dla przedsiębiorstw,
- obszary tematyczne objęte programami wsparcia ;
- metodologia przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie.

Pierwsi beneficjenci funduszy europejskich dostępnych w Polsce podziel? się z Państwen swoimi Success Stories , które z pewności? będ? mogłybyć użytecznym źródłem inspiracji dla Państwa.

Organizatorzy:

Partnerzy Finansowi:

PROGRAM:

9.00  Rejestracja uczestników
  
9.30  Otrawcie seminarium
Pan Édouard SICAT, Szef Misji Ekonomicznej, Radca Handlowy Ambasady Francji
Pani   Magdalena TRAN-VAN, Dyrektor Generalny Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce  

  
9.40  Ramy wdrażania funduszy europejskich w Polsce oraz stan wykorzystania funduszy rok po integracji Pan Radosław ANTOSZEK, Naczelnik Wydziału Strategicznego Monitorowania PWW, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

MOŻLIWOŚCI PROJEKTÓW – WSPARCIE BEZPOŚREDNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  
10.00    Projekty inwestycyjne (roboty budowlane, środki trwałe, ochrona środowiska, wartości niematerialne, miejsca pracy) w ramach programu „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
Pan Łukasz LATAŁA, Specjalista w Wydziale Przygotowywania i Wyboru Projektów, Departament Zarz?dzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki i Pracy    
  
10.20  Projekty z zakresu wzmacniania kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnianie subsydiowane w ramach programu „Rozwój Zasobów Ludzkich”
Pan Michał KUBISZ, Dyrektor Zespołu Zasobów Ludzkich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

MOŻLIWOŚCI PROJEKTÓW – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / PRZETARGI
  
10.35    Projekty z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej i ochrony środowiska w ramach programu „Transport i Gospodarka Morska” oraz „Strategii wykorzystania Funduszu Spójności”
Pan Przemysław GORGOL, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich, Ministerstwo Infrastruktury
  
10.50    Projekty rozwoju lokalnego z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej i ochrony środowiska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Pan Albert BOROWSKI, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych I Pomocowych, Urz?d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  
11.05  Pytania
  
11.20  Przerwa na kawę

  
PRZYKŁADY PROJEKTÓW

11.30  Studium przypadku nr1 – ramy dofinansowania wkładu prywatnego projektów - przykład wsparcia udzielanego przez  Fortis Bank
Pan Jean-Luc DEGUEL, Wice-Prezes FORTIS BANK POLSKA S.A.
  
11.50  Studium przypadku nr2 – przykład projektu, który uzyskał wsparcie z funduszy europejskich oraz firmy Logos
Pan Zdzisław DOMINIK, Wice-Prezes Firmy Logos
  
12.10  Studium przypadku nr3 - przykład projektu, który uzyskał wsparcie z funduszy europejskich – rozbudowa fabryki Hutchinson
Pan Alain BROUET, Dyrektor fabryki Żywiec 1 - Hutchinson Polska
  
12.30  Studium przypadku nr4 – przykład projektu, który uzyskał wsparcie z funduszy europejskich –   wzmocnienie kadr EC WYBRZEŻE S.A.
Pan Jean-Noël REIMERINGER, Wice Prezes EC Wybrzeże S.A.
oraz Pan Bohdan TUROWSKI, Umbrella - Stowarzyszenie Konsultantów

  
12.50  Pytania   –   debata oraz zamknięcie seminarium
13.00  Koktajl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!