Polityka cenowa i rabatowa przedsiębiorców pod lupą prezesa UOKiK


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  Zagadnienia, które omówimy podczas seminarium:

  • Dlaczego przestrzeganie zasad prawa konkurencji jest ważne dla przedsiębiorców? (kary, odpowiedzialność osób zarz?dzaj?cych przedsiębiorstwem, sygnaliści)
  • Super urz?d, super Prezes, super uprawnienia – fakty, statystyki, deklaracje i przewidywania
  • Czy polityka compliance jest skutecznym narzędziem zapobiegania naruszeniom?
  • Dotychczasowe praktyki antykonkurencyjne – kluczowe zagadnienia
  •  ?  Souhaiter le beurre et l’argent du beurre   ? czyli   jak ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej może wpłyn?ć na rynek FMCG
  • Jak układać relacje handlowe aby zminimalizować ryzyko zarzutów naruszenia prawa konkurencji?

Osoba prowadz?ca :

Adwokat Joanna Affre – Wspólnik i założyciel kancelarii Affre i Wspólnicy.

Od ponad 17 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji, pomagaj?c klientom m.in. z branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej czy budowlanej w budowaniu ich biznesu.

Doradza przedsiębiorcom w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominuj?cej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. Koordynuje projekty dotycz?ce ochrony danych osobowych, tworzenia regulaminów oraz polityki prywatności stron internetowych. Prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak i s?dami.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!