Podział spółki kapitałowej – najważniejsze problemy prawne i podatkowe


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Ostatnio obserwujemy znaczny wzrost popularności podziału jako narzędzia reorganizacji czy zmiany modelu biznesowego spółek. Najczęściej obserwowanym typem podziału jest podział przez wydzielenie, pozwalający na wydzielenie części działalności do nowo utworzonej lub już istniejącej spółki. Spośród równych form reorganizacji spółek, podział jest najbardziej skomplikowanym procesem zarówno od strony czysto prawnej jak i pod względem zarządzania projektem.

 

>

Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych problemów prawnych i zwi?zanych z nimi problemów podatkowych, jakie występuj? przy podziale przez wydzielenie oraz sposoby i metody radzenia sobie z tymi problemami. Podczas spotkania podzielimy się również praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób najlepiej zaplanować i przeprowadzić proces podziału w spółce.

W ramach naszego spotkania, będziemy chcieli omówić następuj?ce zagadnienia:

  • podział przez wydzielenie na now? spółkę czy na spółkę już istniej?c??
  • elementy planu podziału i poziom jego szczegółowości w odniesieniu do dzielonych składników maj?tku
  • dopuszczalność zmian w planie podziału i konsekwencje z tym zwi?zane
  • częściowa sukcesja uniwersalna
  • czy wszyscy wspólnicy/akcjonariusze spółki dzielonej musz? uczestniczyć w podziale przez wydzielenie?
  • dzień wydzielenia i możliwość ustalania tego dnia z s?dem rejestrowym
  • neutralność podatkowa podziału przez wydzielenie - zorganizowana część przedsiębiorstwa
  • podział przez wydzielenie - zarz?dzanie projektem wewn?trz organizacji.

Seminarium skierowane jest do:

Członków Zarz?dów spółek odpowiedzialnych za kwestie prawne i reorganizację, szefów i pracowników działów prawnych, dyrektorów finansowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie / realizację programów reorganizacji wewnętrznej.

Udział w seminarium jest zamknięty dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoba prowadz?ca :

Izabela Gnieciecka-Krysztofowicz - adwokat

Izabela Gnieciecka-Krysztofowicz specjalizuje się w prawie spółek, prawie   handlowym, procesach reorganizacyjnych spółek, a także umowach dystrybucji i agencyjnych.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie doradzania przy różnych rodzajach transakcji, w tym m.in. sprzedaży przedsiębiorstwa, udziałów czy składników maj?tkowych i procesach reorganizacyjnych - poł?czeniach, podziałach, przekształceniach, integracji po transakcyjnej, reorganizacji przedsiębiorstwa, reorganizacji łańcucha dostaw, integracji podyktowanych względami podatkowymi, wycofywania środków pieniężnych do kraju macierzystego itp. Dodatkowo Iza doradza klientom w kwestiach z zakresu polskiego prawa spółek i prawa handlowego. Doradza klientom także podczas tworzenia, likwidacji i bież?cego prowadzenia spraw korporacyjnych polskich spółek handlowych.

Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła także półtoraroczny kurs organizowany przez Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczny kurs organizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego, również przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!