Podatki w obrocie nieruchomościami

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program spotkania:

1.  PRZEDMIOT OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

1.1  Rodzaje nieruchomości
1.2  Własność, współwłasność, prawo użytkowania

2.  PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

3.  NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

3.1  Umowa przedwstępna
3.2  Przeniesienie własności nieruchomości - formy nabycia
   (a)  Bezpośredni zakup nieruchomości,
   (b)  Zakup udziałów,
   (c)  Nabycie w ramach przedsiębiorstwa (zakup, aport)
3.3  Cena a płatności

4.  OPODATKOWANIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

4.1  Podstawowe koszty podatkowe
4.2  Podatek VAT
   (a)  Czynności opodatkowane,
   (b)  Podstawa opodatkowania,
   (c)  Rozliczenie podatku,
   (d)  Zwolnienia
4.3  Podatek od czynności cywilnoprawnych
   (a)  Czynności opodatkowane,
   (b)  Podatnik,
   (c)  Podstawa opodatkowania,
   (d)  Zwolnienia
4.4  Podatki dochodowe
   (a)  Moment rozliczenia kosztu
4.5  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – miejsce opodatkowania
4.6  Wpływ formy nabycia nieruchomości na koszty podatkowe
4.7  Odpowiedzialność nabywcy za zobowi?zania podatkowe
4.8  W?tpliwości i problemy – nasze doświadczenie

5.  OPODATKOWANIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA

6.  ZAGADNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE PROCESU INWESTYCYJNEGO

6.1  Odliczanie podatku VAT
   (a)  Zaliczkowy zwrot VAT
   (b)  Zwrot VAT po wykazaniu sprzedaży opodatkowanej
   (c)  Rozliczenia VAT w bież?cych deklaracjach
   (d)  Terminy
6.2  Podatek dochodowy
   (a)  Koszt bież?cy a amortyzacja
   (b)  Możliwości planowania podatkowego
6.3  Współpraca z władzami lokalnymi - infrastruktura drogowa i techniczna

Prelegent:

Andrzej Dębiec – radca prawny, partner w kancelarii Lovells
Andrzej Dębiec jest specjalist? w zakresie prawa podatkowego oraz prawa dewizowego, w tym aspektów podatkowo-prawnych zwi?zanych z przejęciem, ł?czeniem i nabyciem przedsiębiorstw, projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na polski rynek. Od listopada 2000 roku jest partnerem w kancelarii Lovells, gdzie kieruje działem podatkowym i odpowiada za kontakty z francuskimi firmami.
  Andrzej Dębiec posiada bogate doświadczenie we współpracy z instytucjami finansowymi. Doradza bankom, firmom ubezpieczeniowym i leasingowym w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich działalności, w tym dotycz?cych emisji akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Doradza również w zakresie optymalizacji podatkowej, a ostatnio był odpowiedzialny za podatkowe aspekty, pierwszej w Polsce, transakcji sekurytyzacji kredytów regularnych.
  Andrzej Dębiec posiada również bogate doświadczenie jako wykładowca. Współpracuje, m.in. z: Francuskim Instytutem Zarz?dzania (IFG), Edition Formation Enterprise (EFE), Fundacj? Rozwoju Rachunkowości oraz IRR. Jest autorem wielu publikacji na tematy podatkowe w prasie polskiej i zagranicznej, jak również członkiem Kolegium Redakcyjnego "Monitora Podatkowego".  

  Ze względu na komfort uczestników seminarium, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maklsymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!