Podatek od towarów i usług po 1 maja 2004


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
550 PLN HT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 850 PLN HT (firmy nieczłonkowskie)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Intervenant: RSM Salustro

1.  Rozszerzenie zakresu opodatkowania podatkiem VAT
-  nowe czynności podlegaj?ce opodatkowaniu podatkiem
-  objęcie podatkiem od towarów i usług ogółu praw oraz licencji, terenów budowlanych
-  nowa definicja usług
-  zaniechanie opodatkowane VAT-em

2.  Nowe definicje ustawowe
-  odpłatna dostawa towarów
-  odpłatne świadczenie usług
-  obrót wewn?trzwspólnotowy, w tym wewn?trzwspólnotowa dostawa towarów, wewn?trzwspólnotowe nabycie towarów
-  eksport towarów
-  import towarów i usług
-  inne nowe pojęcia

3.  Podatnicy podatku VAT

4.  Miejsce świadczenia wedle ustawy – definicja miejsca opodatkowania czynności

5.  Moment powstania obowi?zku podatkowego

6.  Obrót – nowa definicja – podstaw? naliczenia należnego podatku VAT

7.  Zasady zastosowania stawki 0% oraz zakres zwolnień w nowej ustawie VAT

8.  Nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania zwi?zane zwewn?trzwspólnotowymi transakcjami dla potrzeb stosowania obniżonej stawki podatku VAT

9.  Zasady odliczania i zwrotu podatku VAT w polskim systemie a VI dyrektywa

10.  Nowe zasady wyliczania "struktury podatku" i obowi?zki corocznej korekty

11.  Nowe obowi?zki rejestracyjne dla podatników dokonuj?cych transakcji z podatnikami Unii

12.  Nowe obowi?zki informacyjne - informacje podsumowuj?ce oraz deklaracje intrastat

RSM Salustro Reydel Polska jest spółk? audytorsko-doradcz?, obecn? w Polsce od 1992 roku.
To filia francuskiej firmy audytorskiej RSM Salustro Reydel drugiej co do wielkości niezależnej spółki audytorskiej we Francji oraz członkiem RSM International, siódmej w skali światowej sieci, wyspecjalizowanej w zakresie audytu i doradztwa, obecnej w ponad 70 krajach, zatrudniaj?cej 18.000 pracowników w 565 biurach. Głównym europejskim partnerem RSM Salustro Reydel jest angielska firma audytorska Robson Rhodes.
RSM Salustro Reydel Polska zatrudnia obecnie ponad siedemdziesięciu polskich i francuskich ekspertów:
• biegłych rewidentów
• audytorów
• doradców podatkowych
• głównych księgowych i księgowych
• konsultantów z zakresu prawa pracy
Działalność RSM Salustro Reydel Polska ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji finansowej w ramach świadczonych usług zarówno w zakresie bież?cego zarz?dzania jak i pomocy przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Dynamika zachodz?cych na rynku zmian wytworzyła zapotrzebowanie na różnorodne usługi finansowe. RSM SRP towarzyszy swoim klientom w realizacji projektów inwestycyjnych, proponuj?c szeroki zakres usług z dziedziny audytu. Ponadto oferuje prowadzenie ksi?g rachunkowych i wszelkie doradztwo księgowe, naliczanie płac i obsługę kadrow?, a także doradztwo podatkowe i socjalne.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 850 PLN (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 27.04.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na  2 dni przed szkoleniem.

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!