Partnerstwo publiczno-prywatne: metoda realizacji projektów infrastrukturalnych w ogólności i w aspekcie finansowania z funduszy UE


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 PLN + 22%VAT - firmy stowarzyszone
400 PLN + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Lovells, mec. Adamkowski

1.  Partnerstwo - Publiczno – Prywatne („PPP”) – Model ogólny.
1.1 Geneza i cel PPP
1.2 Rodzaje PPP
1.3 Zakres zastosowania

2. Warunki realizacji PPP
2.1 Projekt i dobór partnerów
2.2 Analiza wykonalności i wybór struktury
2.3 Rozkład ryzyka

3. Możliwości realizacji PPP w Polsce
3.1 Warunki prawne
3.2 Warunki społeczno-polityczne
3.3 Korzyści sektora publicznego i prywatnego
3.4 Wsparcie centralnej administracji
3.5 Transparentność procesu przygotowania i realizacji

4. PPP z wykorzystaniem funduszy UE
4.1 Pogl?dy Komisji na PPP
4.2 Wytyczne KE
4.3 Finansowanie z funduszy - pomoc czy bariera

Lovells (w Polsce znany jako: Lovells Boesebeck Droste) jest międzynarodow? kancelari? prawn? i zatrudnia obecnie 314 partnerów i ok. 1.400 prawników w 26 krajach na świecie. W 2001 r. Lovells został uznany przez redakcję „Global Counsel 3000” za Najlepsz? Europejsk? Kancelarię Prawn? 2001. Lovells Boesebeck Droste działa w Warszawie od 1991 r., doradza największym firmom działaj?cym na rynku polskim i zatrudnia 35 prawników, w tym 7 partnerów. Wśród nich znajduje się grupa prawników wyspecjalizowanych w obsłudze francuskich podmiotów gospodarczych, która wcześniej współpracowała z warszawskim biurem kancelarii Jeantet et Associes.
Lovells Boesebeck Droste w Warszawie jest w pełni zintegrowany z sieci? Lovellsa na świecie i oferuje kompleksow? obsługę prawn?, w szczególności w zakresie: prawa spółek, bankowości, finansów i rynków kapitałowych, nieruchomości, ubezpieczeń, reasekuracji oraz podatków, jak również zajmuje się sprawami spornymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem

1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 25.02.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!